top of page
BTH_0323.jpg
Vi lär om Livet 

Det är varje barns rätt att må bra och utvecklas till sin fulla potential. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till sin psykiska hälsa. Sorgligt nog uppger 50% av 15-åringar idag att de har någon form av psykiska besvär. Därför behövs ett strukturerat och systematiskt sätt att få in kunskaper om psykisk hälsa på skolschemat redan från tidig ålder. Som en självklar del av skolans läroplan. 

Vi lär om livet är ett läromedel ämnat för elever i grundskola och gymnasium och är enkelt att börja använda! Det går att använda direkt inom befintliga skolämnen och svarar med färdiga lektionsplaneringar upp mot läroplanen. Vi lär om Livet ger skolor en fantastisk möjlighet att föra in kunskaper om psykisk hälsa på schemat och lägga grunden för elevers självkänsla, trygghet och välbefinnande. Enkelt och med hög kvalitet. Vi lär om Livet förmedlar kunskaper och ökar förståelse för vad det innebär att vara människa. Att lära mer om sig själv - sina behov, känslor, förmågor och tankar. Och om hur vi kan hantera livets alla upp och nedgångar. 

Konceptet inkluderar

Färdigt manus/handbok med lektionsplaneringar för pedagogen med tillhörande omfattande bildspel att visa i klassrummet.

Ett komplett och omfattande digitalt utbildningsmaterial att använda i klassrummet.

Ett inspirerande och pedagogiskt fysiskt klassrumsmaterial - för ett lustfyllt och dynamiskt lärande.

Utbildning för skolpersonal inför uppstart samt instruktionsfilmer för pedagogen.

”Ett fantastiskt material som möjliggör för skolor att arbeta systematiskt och med kvalitet för att kunna förebygga ohälsa och uppnå en likvärdig hälsa bland barn och unga”. 

Vi lär om livet har tagits fram med utgångspunkt i forskning inom bland hjärnhälsa, stresshantering, copingstrategier och inom resiliens för barn och unga. Det har validerats av skolpsykolog, skolkuratorer, samtalsterapeut, specialpedagoger och pedagoger.

Materialet bottnar i den salutogena teorin som lägger fokus på friskfaktorer, det vill säga att stärka det fungerande och att tro gott om människan! 

Vi lär om Livet är uppdelat i 5 huvudteman

  • Att vara människa

  • Hjärnan och stress

  • Lika och olika

  • Känslor, tankar och mental kraft

  • Att ta hand om sig - friskfaktorer för livet! 

BTH_0249.jpg
bottom of page