top of page
Skogen i Skolan

Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess många värden. 

Sedan 1973 har Skogen i Skolan försett lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att ge eleverna kunskap om skogen. På så sätt har hundratusentals barn fått vistas i skogen och fått skapa en god relation till sin omgivande natur.  

 

För en framtida hållbar förvaltning av naturresurserna behövs en mångsidig arbetskraft. Skogen i Skolan vill därför intressera ungdomar att söka sig till en utbildning och en yrkesbana inom skogssektorn. 

Vi arbetar enligt skolans värdegrund och uppdrag i Lgr22. Vi erbjuder färdiga undervisningsupplägg för skoglig undervisning inomhus, utomhus samt helt digitalt. Vi har även en skolskogsryggsäck som kan beställas till självkostnadspris. Ryggsäcken är färdigpackad med uppgifter, verktyg och en lärarhandledning som beskriver hur man använder materialet ute i skogen.

 

På vår hemsida skogeniskolan.se kan man läsa mer om vårt pedagogiska material. Där kan man filtrera på årskurs, ämne och årstid för att hitta ett material som passar. På hemsidan finns även information om skolskogar och uteklassrum, samt Skogen i Skolans aktiviteter.

Nyheter från Föreningen Skogen
bottom of page