top of page
Allt fler elever diagnoseras med dyslexi – så kan du hjälpa eleverna

Att ha läs- och skrivsvårigheter i skolan kan vara väldigt utmanande för eleven det berör. Däremot finns det många olika verktyg som pedagoger kan använda sig av för att underlätta.

Vad är dyslexi?

Många kanske har hört ordet och vet ungefär vad dyslexi är, utan att ha fått en utförlig definition av begreppet. Dyslexi innebär att ha svårigheter med att skriva, läsa och stava. Många beskriver det som att orden eller bokstäverna “hoppar på sidan”. Dyslexi har ingenting med intelligens att göra, utan snarare om hur hjärnan uppfattar språkljud och skriven text. De som läser snabbt och lätt kan automatiskt associera tecken med särskilda språkljud, och det är detta som dyslektiker får öva lite mer på för att lära sig.

Så upptäcker man dyslexi

Dyslexi är ärftligt och brukar upptäckas i tidig ålder, ungefär när man börjar lära sig att läsa i skolan. För en pedagog eller studiecoach kan det ibland vara uppenbart när en elev kämpar med att läsa eller skriva. Ju tidigare problemen upptäcks, ju bättre. Alla elever har inte svårt med alla delar av dyslexi, utan bara vissa. Men det finns vissa vanliga tecken som kan peka på dyslexi. Det kan vara att eleven läser långsamt och stannar upp på vissa ord, eller om eleven läser snabbt och fel och missar ord när de läser. Det kan också vara att eleven har svårigheter med att uppfatta språkljuden i ett ord och att skilja på ljud som är lika varandra.

Att arbeta med en elev som har dyslexi

Som pedagog finns det många sätt att hjälpa elever med dyslexi, som behöver öva mer på att läsa och skriva än andra. En elev behöver få extra stöd om den inte har lärt sig att läsa i första klass, till exempel genom en speciallärare eller olika anpassningar i klassrummet. Detta gäller oavsett om eleven har fått en diagnos eller inte.

 

Idag finns det många olika hjälpmedel och appar som kan underlätta för elever med dyslexi. Det finns till exempel program och appar som hjälper till med att stava rätt. En läslinjal kan också hjälpa eleven för att hålla koll på var man är någonstans i texten när man läser. För många kan det oftast vara lättare för eleven att ta in information genom att lyssna på den till exempel.

 

Ge hopp om framtiden

Om du vet en elev som kämpar med dyslexi är det viktigt att stötta dem och bygga upp sitt självförtroende, eftersom att det kan tära på självkänslan att behöva mer stöd i skolan. Det är viktigt att veta att dyslexi inte behöver vara ett hinder längre fram i livet, speciellt inte om det upptäcks i tid. Snarare är det så att eleven behöver lägga lite mer tid på just att läsa och skriva under en period.

 

Det kan vara frustrerande att kämpa med något som verkar gå lättare för alla ens klasskamrater runt omkring en. Ett par uppmuntrande ord från en stöttande pedagog eller en personlig studiecoach för elever med dyslexi kan därför göra stor skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.

bottom of page