top of page
Maria på Watson_edited.jpg
Vår bästa vän håller skolan drogfri

Vi tog en pratstund med Maria Delin från Watson Detective Dogs för att höra mer om hur människans bästa vän kan hjälpa skolorna att skapa en narkotikafri miljö. Maria har en gedigen yrkesbakgrund som hundförare både inom Försvarsmakten och Tullverket men ville arbeta brottsförebyggande istället för brottsbekämpande.

"Jag hjälper skolorna att skydda sin personal, elever samt sitt varumärke mot narkotikaproblematiken. Skolan ska vara en trygg och narkotikafri plats, säger Maria Delin."

För att arbeta effektivt med att göra skolan till en narkotikafri miljö är det viktigt att komma in i ett tidigt skede och hjälpa till att förebygga narkotikaproblematiken. Särskilt viktigt är det att upptäcka ungdomar som är på glid tidigt, deras hjärna är inte färdigutvecklad och de förstår inte konsekvenserna. Genom att sätta in rätt insatser från början så ökar dessutom chanserna att stoppa problematiken i tid.

HUR SER PROBLEMATIKEN UT?

I skolmiljön är narkotikaproblematiken uppdelad på två sätt. Dels skolmiljön för de mindre barnen där det finns en inbjudande utemiljö. Dels skolan för ungdomar och vuxna där eleverna är i fokus. På skolor och förskolor för de yngre barnen finns ofta inbjudande utemiljöer där människor med narkotikaproblematik gärna umgås på kvällar och helger. Inte sällan påträffar både barn och personalen narkotika och missbruksverktyg, vilket såklart kan leda till katastrofala följder.


–Jag vet att de flesta tänker på gymnasieungdomar, men jag ska ge dig ett exempel från förskolan. Vi måste skydda de små barnen också. Ämnet ligger mig varmt om hjärtat och jag ser signaler i min vardag. Som en gång när jag gick och lämnade min dotter på förskolan så rastar jag hundarna på vägen. Och döm om min förvåning när de springer fram och markerade på en förälders bil som var parkerad utanför förskolan. Jag tog informationen med mig, men agerade inte på den då. Veckan därefter träffar jag på den mamman som ägde bilen när vi lämnar samtidigt. Jag kunde då se att hon var kraftigt påverkad av opiater. Då pratade jag med personalen och gjorde en orosanmälan. Jag kunde förstå på personalen att där fanns en generell problematik och att man hade gjort orosanmälningar, men ingenting hade hänt. Tack vare min specifika information kunde socialtjänsten agera och familjen fick hjälp efter bara ett par dagar, berätta Maria.

Problematiken med droger ser annorlunda ut på skolor för de äldre eleverna, där är eleverna och innemiljön i fokus. I CANs årliga undersökning från 2021, om drogvanor bland unga svarade 6 % av niorna och 15 % av gymnasietvåorna har använt narkotika. 10 % av båda årskurser har använt narkotikaklassade läkemedel. I båda årskurserna var cannabis det vanligaste preparatet. Ungdomar är mer mottagliga för de skador som förknippas med missbruk och fastnar lättare i missbruk än vuxna.

–Kan jag bara rädda någon av dessa från ett liv i missbruk så har jag vunnit.

Hur arbetar Watson Detective Dogs?

–Med detta moderna och effektiva arbetssätt att använda narkotikasökhundar hittar vi tidigt elever som behöver hjälp och kan förebygga framtida problem. Vi dyker upp på en oregelbunden tidsintervall och söker av med narkotikasökhundar. Vi tillhandahåller också skyltningsmaterial så att alla på skola vet att detta är ett ställningstagande och att man arbetar löpande med frågan, vilket har visat sig stärka varumärket.

För att personalen ska kunna arbeta med frågan löpande och snabbt ska kunna identifiera tecken och symptom, eller vad som påträffats föreläser vi för personalen och utbildar dem i narkotikakännedom. Personalen som arbetar med de äldre eleverna rustar jag också med argument, så att de tryggt kan bemöta pålästa elevers funderingar.

–Vi pratar även med högstadie- och gymnasieeleverna om var de kan hitta korrekt och saklig information om droger och missbruk. Också vad lagen säger och konsekvenserna där av. Ett av de stora problemen är att eleverna matas med populistisk drogreklam i mainstreammedia, vilket till stor del handlar om kapitalister som vill legalisera narkotika för att själv tjäna stora pengar.

Vilken typ av narkotika hittar du och var hittar du den?

–Det är helt klart cannabis som är dominerande, men vi stöter även på narkotikaklassade läkemedel och lite annat. Ofta gömmer man det i sina skåp, under lyftbara takplattor eller på toaletterna där ingen ser. Narkotikasökhundar är heller inget facit, men det är det absolut effektivaste sättet att upptäcka problematiken.

 

Det är ju egentligen en konstig bransch du har gett dig in i på, för på något sätt så vill du väl inte att behovet av Watson Detective Dogs ska finnas?

–Så är det ju såklart, ”I den bästa av världar” tyvärr finns narkotikan där människor finns och den verkar inte minska oavsett vem eller var du är, avslutar Maria Delin.

Watson_-21.jpg
Watson_-44.jpg
bottom of page