top of page
vivotech_skolledare_pic1.jpg

Fördelarna med uv-c-desinfektion i skolor och förskolor

UV-C-desinfektion är en effektiv teknik för att döda virus, bakterier och andra patogener i skolmiljön. Några av de fördelar som UV-C-desinfektion kan ha i skolor inkluderar:

  1. Effektiv desinfektion: UV-C-ljus kan förstöra upp till 99,9% av alla mikroorganismer på ytor och i luften, vilket gör det till en effektiv metod för att minska risken för spridning av sjukdomar i skolmiljön.

  2. Kemikaliefritt och miljövänligt: UV-C-desinfektion kräver inte användning av kemikalier som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa, vilket gör det till en säker och miljövänlig metod för att desinficera skolmiljön.

  3. Snabb och enkel användning: UV-C-desinfektion är en snabb och enkel process som inte kräver mycket tid eller arbete. Det kan enkelt integreras i den dagliga städningen och underhållsplanen för skolan.

  4. Minskat antal sjukdagar: Genom att minska antalet mikroorganismer i skolmiljön kan UV-C-desinfektion bidra till att minska spridningen av sjukdomar och därmed minska antalet sjukdagar för elever och personal.

  5. Kostnadseffektivt på lång sikt: Även om den initiala kostnaden för UV-C-desinfektionsutrustning kan vara hög, kan det på lång sikt vara en kostnadseffektiv lösning eftersom det minskar behovet av regelbundna inköp av kemiska desinfektionsmedel och minskar kostnaden för städning.

 

Sammanfattningsvis kan UV-C-desinfektion vara en värdefull metod för att hålla skolmiljön ren och säker. Det är en effektiv, kemikaliefri och miljövänlig metod för att minska risken för spridning av sjukdomar i skolan och kan bidra till att minska antalet sjukdagar för elever och personal.

Finska företag Vivotech tillverkar UV-C desinfektionsskåp som används av hundratals skolor och förskolor i Finland sedan 2018 och nu finns de tillgängliga på den svenska marknaden.

bottom of page