top of page

Utvärdera din samverkan med andra skolor

Här är ett test med frågor som kan hjälpa en rektor att utvärdera sin egen förmåga att ta ansvar för samverkan och lärande tillsammans med andra skolor.

Utvärdera din samverkan med andra skolor

Hur ofta deltar du i samarbeten med andra skolor i din region? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta


När du deltar i samarbeten med andra skolor, tar du initiativ till att skapa gemensamma projekt och aktiviteter? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 

Hur ofta utvärderar du resultaten av samarbeten med andra skolor? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 


Hur aktiv är du i att söka utbildning och utveckling för lärare och elever på din skola? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 


Hur ofta delar du kunskap och erfarenheter med andra skolor? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 
FÖRBÄTTRINGSTIPS: 

Om du svarade A eller B på någon av frågorna, försök att ta initiativ till att öka samarbetet med andra skolor och söka utbildning och utveckling för lärare och elever på din skola. Se till att utvärdera resultaten av samarbeten regelbundet för att kunna justera och förbättra samarbetet. Dela gärna med dig av din kunskap och erfarenhet till andra skolor, och försök att lära dig från andra skolor också.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page