top of page

Så kan du använda APERS.

APERS (Arbetsplatsens psykologiska resurser) är ett skattningsinstrument som används för att bedöma arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer. Som rektor kan du använda APERS för att identifiera faktorer som kan påverka arbetsmiljön och därmed öka medarbetarnas trivsel och prestation.

Så kan du använda APERS.

SKAPA EN PLAN 

Innan du börjar använda APERS, bör du skapa en plan för hur du vill använda verktyget. Vilka områden vill du fokusera på? Vilka avdelningar eller team ska undersökas? Hur ska du samla in och analysera data? Skapa en tydlig plan för att du ska få ut det mesta av APERS.

SAMLA IN DATA 

När du har skapat en plan kan du börja samla in data med hjälp av APERS. APERS består av en enkät med frågor om arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer. Enkäten kan fyllas i av medarbetare och ger en översiktlig bild av arbetsmiljön. Det finns även en version av enkäten för ledare, där frågorna är mer inriktade på ledarskap och arbetsorganisering. Du kan välja att skicka ut enkäten digitalt eller på papper. 


ANALYSERA DATA 

När du har samlat in data från enkäten, är det dags att analysera resultaten. APERS ger en översikt av arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer, vilket gör det lättare att se vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Du kan använda APERS för att skapa en rapport som visar de områden där arbetsplatsen behöver förbättras. 


UTVECKLA EN HANDLINGSPLAN 

När du har analyserat resultaten, är det viktigt att utveckla en handlingsplan för att förbättra arbetsplatsen. Handlingsplanen bör innehålla konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas välbefinnande. Se till att inkludera medarbetare i utvecklingen av handlingsplanen, så att de känner sig delaktiga i förbättringsprocessen. Implementera åtgärder och följ upp När handlingsplanen är utvecklad är det dags att implementera åtgärderna och följa upp resultatet. Se till att regelbundet utvärdera arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer för att säkerställa att förbättringarna fortsätter att hålla i sig.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page