top of page

Utvärdera din samverkan med andra skolor

Här är ett test med frågor som kan hjälpa en rektor att utvärdera sin egen förmåga att ta ansvar för samverkan och lärande tillsammans med andra skolor.

Hur ofta deltar du i samarbeten med andra skolor i din region? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta


När du deltar i samarbeten med andra skolor, tar du initiativ till att skapa gemensamma projekt och aktiviteter? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 

Utvärdera din samverkan med andra skolor

Hur ofta utvärderar du resultaten av samarbeten med andra skolor? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 


Hur aktiv är du i att söka utbildning och utveckling för lärare och elever på din skola? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 


Hur ofta delar du kunskap och erfarenheter med andra skolor? 

A. Aldrig  B. Sällan  C. Ibland  D. Ofta 
FÖRBÄTTRINGSTIPS: 

Om du svarade A eller B på någon av frågorna, försök att ta initiativ till att öka samarbetet med andra skolor och söka utbildning och utveckling för lärare och elever på din skola. Se till att utvärdera resultaten av samarbeten regelbundet för att kunna justera och förbättra samarbetet. Dela gärna med dig av din kunskap och erfarenhet till andra skolor, och försök att lära dig från andra skolor också.

bottom of page