Eleven med MFE.jpg
Entreprenörskap i grundskolan

Vill du göra undervisningen på din skola roligare och mera allsidig? Vill du stärka likvärdighet och det ämnesövergripande arbetet? Med Ung Företagsamhets läromedel kan du snabbt och enkelt komma igång med entreprenörskap i grundskolan.

Entreprenörskap i grundskolan innebär att eleverna får möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor och kompetenser, som att hitta sin inre drivkraft och locka fram sin kreativitet. Entreprenöriell undervisning är till för alla elever då den är bred, allsidig och autentisk, vilket i sig också gör undervisningen mera likvärdig.

Forskningen visar att genom entreprenöriellt lärande stärks elevernas förmågor som kreativitet, problemlösning, samarbetsförmåga och initiativtagande. Förmågor som är viktiga att ha med sig under skolgången men också senare i livet, oavsett om eleven i framtiden väljer att starta ett företag eller ta en anställning. 

Forskningen visar också att när eleverna får göra något som känns på riktigt, ökar deras skolengagemang. Studier visar även att entreprenöriellt lärande särskilt gynnar elever som kommer från en icke akademisk bakgrund.

Ung Företagsamhet erbjuder bland annat tre läromedel, Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. De täcker in hela grundskolan från årskurs 1–9. Till läromedlen följer konkreta lärarhandledningar med tydlig koppling till det centrala innehållet i ämnen som språk, samhällskunskap, naturorienterande ämnen, matematik, teknik och praktiskestetiska ämnen. Läromedlen är också väl anpassade till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla skolämnen.

Registrera dig kostnadsfritt för att ta del av Ung Företagsamhets material. På din regionala sida kan du se om du har tillgång till läromedel utan kostnad.

killar med keps.jpg
Se möjligheterna.jpg

Om Ung Företagsamhet  
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även med entreprenörskap i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. På riktigt.