Unga affärskvinnor

Tidskalkylator för rektorer och skicklig undervisning

Hur mycket tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

Fler och fler skolor och kommuner prioriterar systematiskt fokus på undervisningens kvalitet för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Ett exempel: Det går åt 1,3 timmar per vecka för rektor på en skola med 21 lärare där hen har organiserat och delar på arbetet tillsammans med en förstelärare. Varje lärare får under läsåret 2 besök med påföljande reflekterande didaktiska samtal om 30 minuter. Skolledningen har satt av 10 timmar per läsår för att tillsammans planera och analysera arbetet.

Kalkylatorn visar att det är möjligt för alla att prioritera det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningen. Skolan behöver komma bort ifrån myten att det inte finns tid för att fokusera på detta arbete.