top of page
Carin-Hansson-2.jpg

"Elevappen var en revolution"

Tidigare var Carin Hansson en av många användare av StudyBee. Idag är hon anställd på bolaget och en entusiastisk ambassadör. “Fler skolor måste upptäcka hur kraftfullt StudyBee är för att stötta eleverna,” säger Carin Hansson.

På skolan där Carin Hansson arbetade som biträdande rektor och specialpedagog hade man som många andra skolor en rad hemmasnickrade lösningar och elever som inte förstod vad som förväntades av dem. När skolan implementerade StudyBee fick man äntligen ett digitalt verktyg som löpande autogenererade all information i tydliga vyer för olika roller och en elevapp där eleverna kunde följa sina resultat.

 

“Det var som natt och dag. Äntligen hade eleverna förutsättningar att kunna ta eget ansvar och lyckas,” säger Carin Hansson.

StudyBee dator

Early Warning System ökar elevernas motivation

StudyBees drivkraft är att utveckla verktyg som gör lärarnas vardag enklare och smidigare, så att de kan stötta sina elever ännu bättre. Verktyget har en sömlös integration med Google Classroom, vilket innebär att användaren slipper logga in och ut ur flera system. Det har också ett inbyggt Early Warning System (EWS), som rätt använt kan göra underverk. Lärarna markerar med färgkoder hur eleven ligger till i sina kurser. Dessa kan göras synliga i elevappen.

 

“På vår skola hade vi ett system i excel som fungerade men var tungrott och långsamt. Eleverna och vårdnadshavare hade inte heller tillgång till informationen. Vi fick klippa ut de delar vi ville visa. StudyBee Mobile gjorde att eleverna fick koll och deras motivation höjdes direkt,” säger Carin Hansson.

Vad är ditt råd till skolor i höst?

“Framför allt att inte hålla fast vi gamla lösningar. Idag finns smarta och effektiva digitala verktyg som verkligen underlättar för skolpersonal och ger eleverna verkliga förutsättningar att lyckas. Det är också superlätt att komma igång med även efter att terminen startat.För mig är StudyBee det självklara valet.”

bottom of page