ateljelena-novista-srgba-14.jpg

SOM EN KRAM

Fibertyngdvästen kan hjälpa barn att lindra oro och ångest under skoldagen. Den kan bidra till en ökad koncentration för elever och medverka till lugn och ro i klassrummet, vid måltider eller för att komma ner i varv i skolvardagen.

Med hjälp av en väst kan elever med koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet klara de dagliga handlingar och aktiviteter som barnet skulle vilja, borde eller enligt åldern förväntas klara av. Barn inom spektra neuropsykiatriska diagnoser bearbetar sinnesintryck och information på ett annat sätt vilket har effekter på förmågan att kontrollera sitt beteende och att reglera aktivitetsnivån, uppmärksamheten och känslorna. Novista har utformat Fibertyngdvästen likt ett vanligt klädsamt plagg som kan används i skolan eller hemma. Tyngdvästen omsluter kroppen likt en fast kram, som i sin tur påverkar kroppens proprioceptiva sinnen. Den som bär västen upplever ett behagligt lugn och får på så vis lättare att koncentrera sig. Tyngdvästen har en kraftig insydd resår i midjan som spänns åt efter egen önskan. På så sätt regleras känslan av vikt och tryck. Tyngdvästen är framtagen i samråd med psykiatriker och stressterapeuter och klassas som ett medicintekniskt hjälpmedel. Den drar inte uppmärksamheten till sig eftersom den ser ut som en vanlig väst, vilket brukar uppskattas, speciellt bland barn- och ungdomar.

De positiva effekterna som fibertyngdvästen har visat sig kunna ge och som Novista har stor erfarenhet av är just ett ökat fokus och högre koncentration på lektioner hos elever vilket bidrar till en lugnare stämning i klassrummet.

 

-Att kunna sitta ner en hel måltid eller vid en genomgång leder till ett ökat självförtroende, viss ökad kroppskännedom och minskad oro och ångest menar Jessica Odefjärd Magnusson en av Novistas arbetsterapeuter som har klinisk erfarenhet främst från barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och neurologisk rehabilitering.

 

-Vår tyngdväst används av personer med varierande diagnoser och blir för många en viktig del i en fungerande vardag. Tyngdvästen används framgångsrikt vid diagnoser som motorisk oro, autism, ADHD, psykisk ohälsa med flera fortsätter Jessica.

ateljelena-novista-srgba-58.jpg

En grundskola utanför Stockholm lånade under vårterminen 2019 fem stycken Fibertyngdvästar som provades

och utvärderades i två olika klassrum. Nästan alla elever i de två klasserna provade västarna och flera använde dem vid upprepade tillfällen. I åk 8 var det främst en flicka och två pojkar som valde att ha Fibertyngdvästen på sig. Västarna låg framme så eleverna kunde själva ta dem när de kom in i klassrummet. Tanken var att västarna skulle bli en naturlig del av klassrummet.

 

”Bra att tyngdvästarna finns i klassrummet så eleverna har dem nära till hands och att det blir en naturlig del i skolan.”

I åk 4 var det fem elever som var extra intresserade av Fibertyngdvästarna och läraren valde ut två av dem som skulle få använda västen lite mer. Hon lade fokus på att eleverna skulle få vara med och utvärdera västen. Läraren introducerade arbetet med att skriva upp ”västar” på planeringen på tavlan. Sen tog hon fram Fibertyngdvästen och visade och berättade hur den fungerade samt berättade att barnen skulle få vara med och utvärdera den. Det var även hon som valde ut vilka två elever som skulle ha västen utifrån behov. Lärarna som involverades var mycket nöjda med Fibertyngdvästen och om de fick välja skulle västarna alltid finnas i klassrummen för eleverna.

 

Eleverna fick också vara med och utvärdera Fibertyngdvästen. En pojke i åk 4 använde Fibertyngdvästen 8–14 gånger/vecka på lektioner, 40–50 min/tillfälle. Han tyckte mycket om västen, hämtade den själv och ville gärna ha den på sig även utanför klassrummet. Tabellen nedan visar resultatet för pojken i åk 4, vid självskattning, före och efter användningen av Fibertyngdvästen i skolans vardag:

Beteende (Överaktiv 1 - 10 Lugn)                                                               

Innan: 4                Efter: 8

 

Energi dagtid (Trött 1 – 10 Pigg)                                 

Innan: 3                Efter: 6

 

Koncentration (Dålig 1 – 10 Bra)                                                                

Innan: 3                Efter: 7

 

Novistas arbetsterapeuter arbetar med målsättningen att kognitiva hjälpmedel vid psykisk ohälsa helt eller delvis ska kunna ersätta medicinering och bidra till en jämnare och mer balanserad livskvalitet speciellt för barn och ungdomar. Skolor kan både köpa och hyra Fibertyngdvästen av oss. Genom att skolan kontaktar våra arbetsterapeuter får de mer information om möjligheter och utbildning kring Fibertyngdvästen.

"Vår tyngdväst används av personer med varierande diagnoser och blir för många en viktig del i en fungerande vardag."

Novista of Sweden AB

Epost: Info@novista.se

Tel: 0431- 491310