klassrum_1.jpg

Slöjdlexikon finns som enskilda skolabonnemang eller kommunavtal. Anki arbetar på SPSM med att undervisa barn med hörselnedsättning och döva barn i slöjd. Dessförinnan har hon arbetat inom kommunal verksamhet som textil förstelärare, främst på högstadiet, men även med yngre elever från det att de först börjar med slöjd.

Slöjdlexikon består av instruktionsfilmer, färdiga arbetsområden och pedagogiska planeringar kopplade till kursplanen, som kan användas i varierad omfattning. Det menar Anki gör Slöjdlexikon till ett användbart redskap för såväl de som arbetat länge, som de med mindre erfarenhet.

–Slöjdlexikon avlastar och förenklar var du än befinner dig i din karriär som lärare. Det finns en bred bank bestående av både film- och textinstruktioner för alla delar av slöjden, som

ständigt utökas. Verktyget används utifrån individens behov och anpassas efter hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning.

Anki beskriver Slöjdlexikon som sin digitala assistent, som är särskilt bra hjälp i stora grupper. Hon berättar att då olika elever har olika behov, kan varje elev titta på filmerna så många gånger som just denne behöver. De behöver alltså inte otåligt sitta och vänta på att

läraren ska ha tid att komma med instruktioner, utan kan arbeta på efter sina egna förutsättningar.

–Min individuella tid med eleverna blir mer kvalitativ. Vi kan fokusera på kreativitet och utveckling. Dessutom initierar filminstruktionerna diskussioner och samarbete eleverna

emellan, vilket främjar engagemanget i slöjdsalen.

Slöjdlexikon frigör tid för lärare att fokusera på kreativitet och slöjdlust.

Slöjdlexikon som digital assistent

Slöjdlexikon är ett heltäckande digitalt läromedel för alla delar av slöjden.

Genom tydlig struktur kan alla elever få hjälp samtidigt, var och en på sin egen nivå och i sin egen takt. Anki Hermansson har arbetat som slöjdlärare i tjugofem år och berättar hur Slöjdlexikon underlättar hennes arbete.

8368.jpg
9970.jpg