barn som springer.jp2

Nu blir fler skolor mötesplatser

Barn som är aktiva på fritiden lyckas bättre i skolan. Så säger forskningen. Och att det finns vuxna i barns närhet spelar en avgörande roll för känslan av trygghet och sammanhang. Detta är idén bakom Skola som arena, en satsning inom Jämlik stad som syftar till att minska skillnader i barns uppväxtvillkor.

Skola som arena finns idag på åtta skolor i Göteborg. Med satsningen Lights On, som Framtidenkoncernen möjliggör, öppnar staden nu upp för mötesplatser på ytterligare tio skolor. 

Sammanhang bidrar till trygghet

– När vi öppnar upp skolorna för aktiviteter och möten utanför lektionstid kan nya sammanhang skapas som hjälper barn till en meningsfull fritid i en trygg miljö. Detta vet vi är viktigt bland annat för att fler barn ska klara sin skolgång, säger Anna Grunander, processledare för Jämlik stad och satsningen Skola som arena. 

Arbetssättet Skola som arena har många namn och det finns lokala skillnader men gemensamt är det medskapande förhållningssättet som ger delaktighet och inflytande. Inte bara barn och unga är välkomna att leda och delta, utan alla som bor i området. 

Lights On en viktig del i Framtidens satsningar

Lights On är en del av fastighetskoncernen Framtidens arbete för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. I det arbetet ingår många konkreta delar som att skapa tryggare fastigheter, bygga nytt och renovera. Men de sociala satsningarna är också viktiga för att kunna bidra till trygghet, ökad framtidstro och sysselsättning. 

– Som en stor fastighetsägare i stadens utsatta områden har vi goda möjligheter att göra skillnad för barn och familjer. Det ska vi ta vara på och därför är vår satsning på Lights On långsiktig, säger Sükran Dogan, planeringsledare på AB Framtiden.

Lights On är ett exempel på områdesutveckling där skolan blir navet. När arbetssättet nu introduceras på ytterligare tio skolor innebär det att totalt cirka 8000 barn och deras familjer kan nås av insatserna. Och målet är tydligt, att fler ska gå ur skolan med behörighet att läsa vidare på gymnasiet.

– Vi vet att de barn och ungdomar som klarar av skolgången står bättre rustade för framtiden, tillägger Sükran Dogan. Vi tror också att insatserna kan påverka tryggheten och framtidstron positivt.

Målet för Lights On är att barn och unga i Göteborg ska få mer jämlika uppväxtvillkor. Inom ramen för satsningen har det på varje skola anställts en koordinator som ska förenkla och förstärka samverkan och anordna attraktiva aktiviteter.

Lights On finansieras av Framtidenkoncernen tillsammans med Göteborgs grundskoleförvaltning och Göteborgs Stads socialförvaltningar.

Läs också...
barn i museum

Bra museer

Besök ett museum nu i veckan. Lärorikt, roligt och intressant.

Skärmavbild 2021-08-26 kl. 09.28.08.png

Carolina Klüft 

Intervju med Carolina Klüft som skapar förändringsytor för elever.

Josephine22020.jpg

Musik i skolan

Unik svensk musiksatsning för skolan. Loud Sweden med Josephine Forsman.

Michael Lindquist.JPG

Hallå där...

Beskriven av andra som ett socialt geni som driver igenom projekt genom samarbete.

_edited.jpg

En bra skolgård

Gustav har rasten, utevistelsen och skolgården som sina främsta arenor.