frida berry.jpg

Ny satsning på Bokmässan 2021

Bokmässan utvecklar i år sitt skolprogram med en ny satsning som vänder sig till skolledare i hela Sverige. Nya Skolledarspåret bjuder på ett pärlband av intressanta och verklighetsnära seminarier som ska ge skolledare kraft och inspiration att leda sig själva och andra i en omvärld i konstant förändring. Satsningen görs i samarbete med Liber, Lärarförbundet, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen och tar utgångspunkt i den stora utmaning som skolledare ställts inför under coronapandemin.

Frida Berry Eklund

Foto: Natur och Kultur

Att leda när samhället är i kris och att samtidigt vara en närvarande ledare när lärandet och arbetet sker på distans är kanske den största utmaningen skola har präglats av i modern tid. Samtidigt är skolans huvuduppdrag och framtid mer relevanta att diskutera än någonsin. Skolan är i förändring. Skolledarens uppdrag och det pedagogiska ledarskapet kan vara avgörande för en framgångsrik skola, motiverade och engagerade elever och en god elevhälsa.
 

– Vi ser en utveckling där rollen som ledare inom förskola och skola har blivit allt mer komplex och att det finns ett stort behov av att diskutera ledarskapsfrågor och nätverka med andra i samma position. Bokmässan har alltid varit en viktig mötesplats för lärare och personal inom skola och att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling för skolledare känns både viktigt och relevant, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.


Skolledarspåret består av femton seminarier som utgår bland annat från skolans största ödesfrågor, postpandemiska perspektiv samt agila förhållningssätt. Innehållet kommer att utgå från den senaste utgivningen inom forskning, skolutveckling och ledarskap, och görs i samarbete med Liber, Lärarförbundet, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen.

Skolledarspåret äger rum på Bokmässan den 23-24 september och går även att ta del av på Bokmässan Play. Det går att köpa biljetter både till den fysiska mässan samt till de digitala sändningarna. Om man köper en fysisk biljett så ingår Bokmässan Play i biljetten. Skolledarspåret kommer att finnas tillgängligt på Bokmässan Play till och med den 31 december.
 

Emma Egnell 1.0.jpg

Emma Egnell

Foto: Caspian Almerud, Therese Örnwall

lisa heino.jpg

Niklas Delmar och Johan Book

Foto: Lärarförbundet

Johan Book.jpg

Niklas Delmar och Johan Book

Foto: Caspian Almerud, Therese Örnwall