Carina Fogelström framför sin dator

Rektorscoacherna har 64 års samlad erfarenhet av branschen

UTVECKLAS TILLSAMMANS MED EN COACH

ZEBRAIN LANSERAR REKTORSCOACHERNA

Rektorsrollen innebär ofta en hög arbetsbelastning och inte sällan är vardagen fylld av situationer som kan trigga både stress och en känsla av otillräcklighet. Kombinationen av administrativt arbete, resursbrist och verksamhetsutveckling kan skapa rollkonflikter och slitningar bland uppdragen. 

Rektorer är omtänksamma och pedagogiska ledare vars främsta angelägenhet är att leda och utveckla verksamheten med hjälp av sina lärare. Därför har Rektorscoacherna Carina Fogelström och Cecilia Nilsson utvecklat ett program tillsammans med coachplattformen Zebrain, för att stärka och stötta rektorer i deras roll som ledare och chef.

”Vi möter rektorer och skolledare som aldrig hinner reflektera eller ens fundera på om de är på rätt väg i sitt ledarskap, med stress och sjukskrivningar och rent av avhopp som följd. Alla rektorer borde få det stöd och de resurser som krävs för att skapa ett coachande förhållningssätt och därmed en hållbar arbetsmiljö” – Cecilia Nilsson, ICF certifierad coach.

 

Rektorscoacherna är ett nytt program som fokuserar på ledarskapsutveckling och måluppfyllelse för dig som är rektor. Programmet är specifikt utvecklad för att stärka dig som ledare och hjälpa dig forma din roll som rektor. Under 6 månader hjälper Rektorscoacherna dig att ta kommando över din karriär och skapa en hållbar livsbalans mellan arbete och privatliv.

 

Programmet passar dig oavsett om du är erfaren eller ny som rektor. Det coachande förhållningssättet ger dig tid och möjligheter till samtal, reflektion och att komma till nya insikter. Tillsammans med din coach får du sätta mål för hur du vill vara som rektor och hjälp att utvecklas i rätt riktning. Du får med dig värdefull kompetens och verktyg som bidrar till att du i ditt uppdrag som rektor tillsammans med dina pedagoger uppnår ett ökat engagemang och högre måluppfyllelse - så att ni kan excellera på arbetet och i vardagen.

Beskrivning av Skolledarcoacherna:

 

SkolledarCoacherna består av två internationellt certifierade coacher Cecilia Nilsson och Carina Fogelström som har 28 resp 36 års erfarenhet i branschen och av att arbeta med pedagoger i förskola och skola. Tillsammans arbetar de med ledarskap hos rektorer för att öka motivation, engagemang, arbetsglädje och hållbarhet. Hur vi mår och är som människor i vår ledarroll påverkar och sätter standarden för den kommande generationen.

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson

Carina Fogelström

Carina Fogelström