top of page
Utflykt

Gör en korrekt riskbedömning

Vid planering av aktiviteter utanför skolans område är det viktigt att din personal gör en korrekt riskbedömning. Du som rektor ska inte behöva oroa dig för vad som händer när du inte är med. Se till att din personal gör en korrekt riskbedömning. Det är ditt ansvar som skolledare att personalen har koll.

Vid en riskbedömning ska incidenter av olika slag skall vägas in och det ska planeras och förberedas för att undvika olyckor, men inte till att omöjliggöra den del av skolans verksamhet som förhöjer den pedagogiska vardagen.  

 

När det kommer till friluftsdagar och utflykter så tänk på följande:

 

· Skador till följd av hantering av redskap, fall eller kollisioner vid lek/aktivitet eller idrottsutövande

 

· Sjukdom som uppkommer vid fysisk ansträngning eller allergi

 

· Att elev avviker från gruppen / platsen / aktiviteten

 

 

Gör en handlingsplan för ovanstående:

 

· Personalen ska räkna in barnen innan avfärd, vid byten av färdmedel samt när man anländer. Samma förfaringssätt på tillbakavägen.

 

· Personalen ska ha uppsikt över eleverna för att tillgodose kraven på rimlig säkerhet och möjlighet till första hjälpen vid olycka.

 

· Instruktioner vid alla stationer/redskap skall följas och personal skall förvissa sig om att alla elever vet innebörden av instruktionerna.

 

· Inga stationer/redskap får användas utan att eleverna instruerats i korrekt handhavande.

 

· Sjukvårdsutrustning ska finnas tillgänglig.

 

 

Frågor att gå igenom innan avfärd:

 

Vet ni hur det ser ut där aktiviteten kommer att äga rum?

 

Har ni telefon och nödvändiga telefonnummer med er?

 

Har ni nödvändigt första hjälpen-materiel med er?

 

Har ni tillräckligt antal personal med er?

multimedia
Följ oss på Instagram

Om du inte redan gör det  så följ Skolledare.se på Instagram. 

Där får du ta del av nyheter, tävlingar och uppdateringar innan alla andra.

Läs också...
LI Wellbeing app 26.08.jpg
Forskningsbaserad elevhälsa

EdAider Wellbeing är ett forskningsbaserat digitalt verktyg, som hjälper skolledare, elevhälsoteam och mentorer att följa och förbättra elevernas mående med hjälp av data. Lär dig mer om hur verktyget fungerar – och om varför flera framstående skolledare redan använder det.

Kickar och Lugn bokomslag.jpg
Läs något spännande i jul

Det hade varit den bästa av tid för några ögonblick sen i Sverige. Antagligen så hade alla startat med de bästa av avsikter, desperata att känna någonting som var större än det utstakade. Ett sätt att hålla sig undan ekorrhjulet. Men folk hade börjat försvinna. Allt hade gått fort, som på ett ögonblick.

bottom of page