top of page
Q-Steps Kvalitetssäkring AB

info(a)q-steps.se

LÄS OCKSÅ...

Lärare och elev
Kvalitetssäkring av skolarbetet

Kommunaliseringen har påtagligt ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

Susanne Levén är vd på Q-steps och ser en utveckling som går åt fel håll. Bland annat är omsättningen av lärare och rektorer väldigt hög. Hon menar också att kvalitetsarbetet på förskolor och skolor är av yttersta vikt med tanke på elevernas sämre kunskaper och en ökad psykisk ohälsa.
- Många barn och ungdomar mår sämre, där fler blir hemmasittare och mobbningen ökar. Även det digitaliserade samhället förstärker psykisk ohälsa, eftersom mobbning sker även där. Jag tycker att skolorna borde ta ett större ansvar och begränsa elevernas skärmtid. 

Tydligare roll för lärare

Susanne Levén anser att digitalisering ska användas till något utvecklande i första hand. Målet borde vara att alltid öka kvalitén i själva skolarbetet.

- Det måste finnas ett förtroende för och en tillit till lärarna. Idag jobbar man mycket mer med att elever ska söka sin egen kunskap via digitala medier. Men jag ser gärna också en återgång till den klassiska modellen med katederundervisning. Läraren talar om vad eleverna ska kunna, så att de kan ha mer handfasta gruppdiskussioner. Lärarens roll blir också tydligare för eleverna. Kombinationen digitalt och klassiskt tror jag är väldigt sund, fortsätter Susanne Levén.

Svårare arbetssituation

Q-steps har utvecklat en ny variant av kvalitetssäkring. Tanken är att skolan själv ska utvärdera sin verksamhet, i stället för att det sker ovanifrån via kommunernas utvärderingssystem. 

- Jag tror att kommunaliseringen har inneburit att lärarna har fått en svårare arbetssituation. Belastningen har blivit större och de har blivit mer splittrade. Förutom mycket administration och dokumentation, så kommer successivt ökade krav från föräldrarna utöver lärarnas egna krav på en god planering av undervisningen. Det känns inte rimligt, säger Susanne Levén.

Skolpojke som använder surfplatta

Susanne Levén anser att digitalisering ska användas till något utvecklande i första hand.

image002.png

Egna utvärderingar
Q-steps verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet består idag av självvärderingar på basis av tydliga kriterier, hur-frågor och enkäter till personal, vårdnadshavare och barn/elever. Framöver är tanken att den enskilda enheten använder verktygen och gör en samanalys av svaren på självvärderingar, hur-frågor och enkäter. Utifrån resultatet är tanken att skolan/lärarna väljer vilka kunskapsområden de vill satsa på och hur ofta de vill besvara enkäter samt genomgå egna självvärderingar.
- Lärarna ska kunna göra en egen analys av sitt material. I anslutning till det kan vi erbjuda en lättare utbildning kring hur de kan analysera och vad de ska fokusera på, avslutar Susanne Levén.

Kontakta Q-steps för mer info
076-196 09 10
logga.png
Digitala Nationella Prov

En del i införandet är att ni som skola behöver se till att lärare och personal kan legitimera sig digitalt för att administrera proven.

I vår tjänsteportfölj har vi samtliga av DIGG godkända e-legitimationer. Få tillgång till alla tekniska verktyg och resurser som krävs för att säkerställa smidiga och säkra digitala prov.

10 anledningar att testa

10 anledningar till varför era elever ska testa QuietFrames. Feedback från pedagoger i Österåkers kommun visar på positiva effekter.

"De elever som annars reagerar på allt som händer runt dem fick lättare att hålla fokus."

Läs mer om för vem och hur QuietFrames kan hjälpa elever till bättre fokus i inlägget.

Trötta elever? Järnbrist?

Håll koll på järnet i skolmaten. Nästan var tredje tjej i åk 8 och 2 på gymnasiet har tecken på järnbrist. Ett vanligt symtom är trötthet.

Järn finns framför allt i kött, blodmat och inälvsmat, men även i vegetabilier. Det finns dock utmaningar med att få i sig järn från de vegetariska alternativen.

Bli en bättre skola!

9 av 10 elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan. För godare och mer näringsriktig mat ger bättre skolresultat.

Visste du att svenskt kött inte bara är ett bra val för att stärka svensk matproduktion? Det är också näringspackat så med bara lite får man i sig mycket.

Elevfrånvaron på idrotten

Vi kan tillsammans skapa en miljö där alla känner sig trygga och inkluderade. Väggar i omklädningsrum går att flytta.

Enligt Friends undersökningar kommer omklädningsrummet nästan högst på mest otrygga platser i skolan för eleverna. Vi tar gärna diskussionen om vad vi kan göra åt det tillsammans.

Får eleverna rätt verktyg

Hur skapar vi arbetsro och ger eleverna bättre förutsättningar för lärande? Lugnare atmosfär i klassrummet och produktivare elever.

Det är resultatet av en undersökning där +500 elever testat ett nytt fokusverktyg – brusreducerande glasögon. Ett smidigt alternativ till skärmar som reducerar distraktioner från omgivningen

bottom of page