top of page
Q-Steps Kvalitetssäkring AB

info(a)q-steps.se

LÄS OCKSÅ...

Lärare och elev
Kvalitetssäkring av skolarbetet

Kommunaliseringen har påtagligt ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

Susanne Levén är vd på Q-steps och ser en utveckling som går åt fel håll. Bland annat är omsättningen av lärare och rektorer väldigt hög. Hon menar också att kvalitetsarbetet på förskolor och skolor är av yttersta vikt med tanke på elevernas sämre kunskaper och en ökad psykisk ohälsa.
- Många barn och ungdomar mår sämre, där fler blir hemmasittare och mobbningen ökar. Även det digitaliserade samhället förstärker psykisk ohälsa, eftersom mobbning sker även där. Jag tycker att skolorna borde ta ett större ansvar och begränsa elevernas skärmtid. 

Tydligare roll för lärare

Susanne Levén anser att digitalisering ska användas till något utvecklande i första hand. Målet borde vara att alltid öka kvalitén i själva skolarbetet.

- Det måste finnas ett förtroende för och en tillit till lärarna. Idag jobbar man mycket mer med att elever ska söka sin egen kunskap via digitala medier. Men jag ser gärna också en återgång till den klassiska modellen med katederundervisning. Läraren talar om vad eleverna ska kunna, så att de kan ha mer handfasta gruppdiskussioner. Lärarens roll blir också tydligare för eleverna. Kombinationen digitalt och klassiskt tror jag är väldigt sund, fortsätter Susanne Levén.

Svårare arbetssituation

Q-steps har utvecklat en ny variant av kvalitetssäkring. Tanken är att skolan själv ska utvärdera sin verksamhet, i stället för att det sker ovanifrån via kommunernas utvärderingssystem. 

- Jag tror att kommunaliseringen har inneburit att lärarna har fått en svårare arbetssituation. Belastningen har blivit större och de har blivit mer splittrade. Förutom mycket administration och dokumentation, så kommer successivt ökade krav från föräldrarna utöver lärarnas egna krav på en god planering av undervisningen. Det känns inte rimligt, säger Susanne Levén.

image002.png
Skolpojke som använder surfplatta

Susanne Levén anser att digitalisering ska användas till något utvecklande i första hand.

Egna utvärderingar
Q-steps verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet består idag av självvärderingar på basis av tydliga kriterier, hur-frågor och enkäter till personal, vårdnadshavare och barn/elever. Framöver är tanken att den enskilda enheten använder verktygen och gör en samanalys av svaren på självvärderingar, hur-frågor och enkäter. Utifrån resultatet är tanken att skolan/lärarna väljer vilka kunskapsområden de vill satsa på och hur ofta de vill besvara enkäter samt genomgå egna självvärderingar.
- Lärarna ska kunna göra en egen analys av sitt material. I anslutning till det kan vi erbjuda en lättare utbildning kring hur de kan analysera och vad de ska fokusera på, avslutar Susanne Levén.

Kontakta Q-steps för mer info
076-196 09 10
logga.png
Omsorg som motkraft till mobbing

Vem som bryr sig och varför, det är det som avgör om det uppfattas som äkta eller inte. Mimmi Norgren Hansson, Umeå universitet, har undersökt omsorg i vänskapsrelationer.

– Det är viktigt att titta på skolan som just en relationell plats, säger Mimmi Norgren Hansson, inte minst för att vi idag har en skola som i hög utsträckning fokuserar på enskilda individer.

Nu vill jag jobba ostört

Intervju i lokaltidningen Kanalen i Österåker om skolan Robinson Valsjön som just nu utvärderar brusreducerande glasögon på lågstadiet.

Konklusioner från specialpedagogen:
✏️Smidigt att de är enkla att använda.
✏️Glasögonen kan vara extra gynnsamma för barn med NPF
✏️ Det blir markering "nu vill jag jobba ostört"

Ny webbutbildning

Vill du lära dig mer om barns och ungas hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar?

Kostnadsfri utbildning Sverige ska må bättre. Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga pusselbitar för att minska ojämlikheten i hälsa

Webbinarium DNP

Intresset för våra DNP-webbinarium har varit väldigt stort. Därför kör vi ett till den 7 maj klockan 10.

Vi kommer berätta om hur våra tekniska lösningar kan hjälpa er med införandet av digitala nationella prov. Anmäl dig redan idag!

Kom igång med Pep Skola

Vill er skola få stöd i det systematiska hälsoarbetet och skapa mer aktiva och hälsosamma skoldagar? Ta del av vårt kostnadsfria verktyg!

Pep Skola är ett digitalt verktyg för grundskolor, gymnasieskolor och anpassade skolor som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam kost under skoldagen.

Kika i vår e-broschyr!

Här har vi samlat lite information om hur vi kan hjälpa er med införandet av Digitala Nationella Prov (DNP).

2024 är här och under vårterminen blir de första nationella proven digitala. Många skolor är redan igång - låt oss få hjälpa er också med de tekniska lösningarna.

bottom of page