top of page

Främja hälsosam användning av teknik i skolan

Skolan har blivit en plats där eleverna spenderar alltmer tid framför skärmar. Medan tekniken har många fördelar, kan för mycket skärmexponering ha negativa effekter på elevernas hälsa och prestation. Skolledare och rektorer kan spela en viktig roll i att främja en hälsosam användning av teknik och minska risken för skadlig skärmexponering.

Skolledare och rektorer står inför utmaningen att balansera användningen av teknik med elevernas hälsa och välbefinnande. Medan tekniken kan ha många fördelar, såsom att öka elevernas lärande och engagemang, kan för mycket skärmexponering ha negativa effekter på elevernas hälsa och prestation. För att hjälpa eleverna att använda tekniken på ett hälsosamt sätt kan skolan implementera några strategier:


Skapa riktlinjer för användning av teknik

Skolan kan utveckla en policy som reglerar användningen av teknik i skolan. Dessa riktlinjer kan inkludera begränsningar för skärmtid och regler för användning av mobiltelefoner och surfplattor. Riktlinjerna kan också innehålla rekommendationer för en hälsosam användning av teknik, såsom att ta pauser och undvika att använda teknik sent på kvällen.


Integrera rörelse och fysisk aktivitet

För att minska den tid som eleverna spenderar framför skärmen kan skolan integrera fysisk aktivitet i undervisningen. Detta kan inkludera pauser för rörelse och fysiska aktiviteter, såsom yoga eller styrketräning. Att inkludera rörelse i skoldagen kan också öka elevernas koncentration och minska deras stressnivåer.


Erbjuda alternativ till skärmtid

Skolan kan erbjuda alternativ till skärmtid, såsom fritidsaktiviteter, konst och kreativa aktiviteter eller utomhuslek. Detta kan ge eleverna möjlighet att utforska nya intressen och utveckla nya färdigheter.

Engagera föräldrarna:

Skolledare och rektorer kan också engagera föräldrarna genom att dela information om hälsosam användning av teknik och uppmuntra föräldrarna att implementera liknande riktlinjer hemma. Detta kan hjälpa till att skapa en gemensam förståelse för vikten av att balansera teknik och hälsa.


Att främja en hälsosam användning av teknik i skolan kan hjälpa eleverna att utveckla sunda vanor för resten av deras liv. Genom att implementera riktlinjer för användning av teknik, integrera rörelse och fysisk aktivitet, erbjuda alternativ till skärmtid och engagera föräldrarna kan skolan skapa en miljö som främjar elevernas hälsa och välbefinnande. Genom att arbeta tillsammans kan skolledare och rektorer hjälpa eleverna att använda tekniken på ett hälsosamt sätt och minska risken för skadlig skärmexponering.

bottom of page