OBM-Boken.jpeg

OBM-boken Psykologi för ledare

OBM-boken Psykologi för ledare svarar på frågorna hur och varför människor agerar som de gör på sina arbetsplatser. Här får du lära dig hur du i ditt ledarskap kan motivera till beteenden som skapar resultat. Detta är en metodbok med mycket teori och bakgrund till hur man kan hantera sitt ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv. Författaren Leif E. Andersson är leg. psykolog, datavetare, utbildare och föreläsare.

Boken tar upp vikten av en fördjupad förståelse för medarbetare samt hur ledaren kan hitta drivkrafter och lotsa sin personal att ”göra rätt”. Inga förändringar genomförs av planer och beslut, utan av människors faktiska beteenden. OBM, Organizational Behavior Management, och beteendets ABC-modell (antecedent, behaviour, consequence) ska ses som den sista pusselbiten i ledarskapets strävan efter mätbara mål och resultat. Samtidigt handlar OBM att lära ute i linjen genom att utveckla det egna arbetet. Genom att ledaren medvetet förstärker de beteenden som leder fram emot önskat resultat får medarbetarna återkoppling. Det genererar i sin tur trygghet och glädje i arbetet -för alla.

I sex delar, på 350 sidor, redogör författaren för modellerna i OBM. Via en guidning i vad ett beteende är och vad som skiljer ett beteende från egenskaper, personlighet, värderingar och attityder byggs förståelsen upp. OBM vilar på tre ben. Beteendefokus, beteendeanalys samt det vetenskapliga förhållningssättet. För att illustrera kärnan använder författaren exempel hämtade från såväl näringsliv, andra organisationer och från hur människor i grupp i allmänhet agerar. Tillsammans med diagram, bilder och referenser till annan litteratur förklaras de teoretiska sambanden på ett relativt lättförståeligt sätt. I slutet av boken jämför författaren OBM med andra modeller som lean och agilt och sätter in beteendeanalysen i ett historiskt såväl som nutida perspektiv.


Frågor som ledaren bör ställa är; Vad är det som driver dig? Vad är det som får dig att gå till jobbet? Vad får dig att inte gå hit? Hur ser en bra dag ut för dig? och vidare När kände du senast att det var kul att jobba här? Ledarskap kräver som allt annat träning. Ledare behöver vidare träna på att definiera organisationens problem, t ex ”att komma i tid till möten” eller ”att öka omsättningen”. Be medarbetarna om hjälp till lösning och passa på att skapa den viktiga delaktigheten. I organisationer ligger mycket fokus på visioner, strategier, planer och resultat än på praktisk färdighetsträning. Om vi tränar oss själva och våra medarbetare i att skala ner till vad som faktiskt är problemet (i situationen) och vidare frågar oss vilket beteende som skapar eller löser problemet når vi långt. Den röda tråden i boken är att vi alla behöver mycket mer bekräftelse i det praktiska utförandet än vad vi själva tror. Författaren menar att förhållningssättet inom OBM kan vara lösningen.

 

Jag kan rekommendera boken och ge den omdömet 3,5 stjärnor av 5. Som pedagog var mycket av inlärningspsykologin redan känt och jag kan tänka mig att ledare utan pedagogisk bakgrund får en gedigen grund. Men så har ju även lärande kommit att ses ur andra perspektiv än de rent inlärningspsykologiska, vad skulle t ex Roger Säljö sagt om läsningen? Idag ser vi ofta lärande i ett sociokulturellt perspektiv och därmed flyttat oss mil iväg från behaviorismen, Pavlov och Skinner. Samtidigt har jag inte stött på någon bok som så tydligt och steg för steg förklarar människans beteendemönster i ett arbetslivsperspektiv. I en enda mening skriver författaren att vi kanske lider av för få riktigt bra möten och som en konsekvens av det kommer några medarbetare alltid fem minuter sent. Jag ser hur jag själv kan använda förhållningssättet i OBM för att hitta förklaringar i beteenden inom arbetslivet som jag har grunnat mycket på.

 

/ Myrthel Hermansson