top of page

Item List

Hållbarhet för elever i mellanstadiet

Öka elevernas medvetenhet om miljöproblem och hållbarhetsfrågor.
Främja åtgärder för hållbar utveckling i elevernas vardag.
Inspirera eleverna att bli mer miljömedvetna och engagerade.

bottom of page