top of page

Belysning i klassrummet

Rätt belysning kan göra stor skillnad för elevernas prestation och välbefinnande i klassrummet. Här är några tips för skolledare och rektorer att tänka på när man utrustar klassrummet med belysning.

Belysning i klassrummet

Belysning är en viktig faktor i klassrummet som kan påverka elevernas prestation och välbefinnande. Att använda rätt belysning kan skapa en behaglig inlärningsmiljö som främjar koncentration och ökar elevernas motivation. Här är några tips för skolledare och rektorer att tänka på när man väljer belysning för klassrummet.


1. Välj rätt belysningstyrka

Belysningstyrkan är en viktig faktor i klassrummet. För att skapa en behaglig inlärningsmiljö bör belysningen ha en styrka på minst 500 lux. Det är också viktigt att undvika bländning genom att placera belysningen på rätt sätt och välja armaturer med rätt ljus spridning.


2. Använd rätt typ av belysning

Rätt typ av belysning kan påverka elevernas koncentration och välbefinnande. Varmt ljus kan ha en avslappnande effekt medan kallt ljus kan vara mer stimulerande. En kombination av varmt och kallt ljus kan vara bäst för att skapa en balanserad inlärningsmiljö.


3. Använd naturligt ljus om möjligt

Naturligt ljus är det bästa valet för att skapa en behaglig inlärningsmiljö. Att maximera användningen av naturligt ljus kan minska energikostnaderna och främja elevernas välbefinnande. Om naturligt ljus inte är möjligt är det viktigt att välja belysning som efterliknar naturligt ljus så mycket som möjligt.

4. Anpassa belysningen efter uppgift

Belysningen bör anpassas efter uppgift. Till exempel kan en högre belysningsstyrka behövas för uppgifter som kräver hög koncentration, medan en lägre belysningsstyrka kan vara mer lämplig för mer avslappnande aktiviteter.


5. Tänk på miljöaspekterna

Miljöaspekterna bör också tas i beaktning när man väljer belysning för klassrummet. Att använda energieffektiva belysningsalternativ kan minska energiförbrukningen och bidra till en mer hållbar inlärningsmiljö.

Att välja rätt belysning i klassrummet kan ha en stor inverkan på elevernas prestation och välbefinnande. Genom att följa dessa tips kan skolledare och rektorer skapa en behaglig och effektiv inlärningsmiljö som främjar elevernas utveckling. Ett väl belyst klassrum kan också ha en positiv inverkan på lärarnas prestation och välbefinnande, vilket kan leda till en mer produktiv arbetsmiljö. Det är också viktigt att regelbundet underhålla och byta ut belysningen för att säkerställa att den fortsätter att fungera på bästa sätt.


Att sätta fokus på belysning i klassrummet kan vara en enkel men kraftfull förbättring som kan ha en stor inverkan på elevernas inlärning och välbefinnande. Genom att välja rätt belysningsstyrka, typ av belysning och anpassa belysningen efter uppgift kan skolledare och rektorer skapa en behaglig och effektiv inlärningsmiljö. En investering i rätt belysning kan också bidra till en mer hållbar och energieffektiv inlärningsmiljö, vilket är en viktig faktor i dagens samhälle.

bottom of page