top of page

Gör en korrekt riskbedömning

Vid planering av aktiviteter utanför skolans område är det viktigt att din personal gör en korrekt riskbedömning. Du som rektor ska inte behöva oroa dig för vad som händer när du inte är med. Se till att din personal gör en korrekt riskbedömning. Det är ditt ansvar som skolledare att personalen har koll.

Gör en korrekt riskbedömning

Vid en riskbedömning ska incidenter av olika slag skall vägas in och det ska planeras och förberedas för att undvika olyckor, men inte till att omöjliggöra den del av skolans verksamhet som förhöjer den pedagogiska vardagen.


När det kommer till friluftsdagar och utflykter så tänk på följande:

· Skador till följd av hantering av redskap, fall eller kollisioner vid lek/aktivitet eller idrottsutövande

· Sjukdom som uppkommer vid fysisk ansträngning eller allergi

· Att elev avviker från gruppen / platsen / aktiviteten

Gör en handlingsplan för ovanstående:

· Personalen ska räkna in barnen innan avfärd, vid byten av färdmedel samt när man anländer. Samma förfaringssätt på tillbakavägen.

· Personalen ska ha uppsikt över eleverna för att tillgodose kraven på rimlig säkerhet och möjlighet till första hjälpen vid olycka.

· Instruktioner vid alla stationer/redskap skall följas och personal skall förvissa sig om att alla elever vet innebörden av instruktionerna.

· Inga stationer/redskap får användas utan att eleverna instruerats i korrekt handhavande.

· Sjukvårdsutrustning ska finnas tillgänglig.


Frågor att gå igenom innan avfärd:

Vet ni hur det ser ut där aktiviteten kommer att äga rum?

Har ni telefon och nödvändiga telefonnummer med er?

Har ni nödvändigt första hjälpen-materiel med er?

Har ni tillräckligt antal personal med er?

bottom of page