top of page
Kommunikationsroboten AV1 förenklar skolgången för frånvarande elever
Till redaktionell annons.jpg

Idag har minst 15 000 barn och unga i Sverige hög skolfrånvaro. Oavsett om det handlar om långtidssjukdom, problematisk skolfrånvaro, autism eller en kronisk diagnos innebär det samma svårigheter i slutändan.

 

– Det blir svårt att hänga med i studierna och frånvaron innebär ofta ofrivillig ensamhet för den hemmasittande eleven. Därför skapade vi kommunikationsroboten AV1, förklarar Karen Dolva, medgrundare och vd på No Isolation.

Som rektor, lärare eller förälder har du sannolikt stött på barn med längre perioder av skolfrånvaro. Utöver själva undervisningen så missar dessa elever även samtal med sina klasskompisar, små interaktioner och andra sociala sammanhang. Resultaten är inte sällan ensamhet och social isolering med både kort- och långvariga konsekvenser.

 

– För att inte dessa barn ska gå miste om kunskap och socialt umgänge, som båda är viktiga aspekter, tog vi fram skolverktyget AV1. Med hjälp av den bygger vi en bro mellan hemmet och skolan – så att vägen tillbaka blir lite lättare, säger Karen Dolva.

Till redaktionell annons2.jpg

Så fungerar den

Med hjälp av en läsplatta eller en telefon kopplar eleven upp sig på AV1, varpå den lilla roboten vaknar upp i klassrummet och med hjälp av lampor är det synligt när eleven är närvarande.

Genom AV1 kan eleven ta del av en livestream direkt från klassrummet, och det går av säkerhetsskäl inte att spela in eller ta bilder från lektionen. Roboten har LED-ögon som kan ändra ansiktsuttryck, och med hjälp av enheten som eleven sitter med kan den vrida på robotens huvud för att titta runt.

– Att få ett sammanhang i klassen är vanligtvis svårt, och av just den anledningen är AV1-roboten fysisk. Vi uppmuntrar lärare och elever att ta med den ut på rasten eller i korridoren, och placera den så att den också kan få se vad som händer i skolan, säger Karen Dolva.

Hjälpt över 3 300 elever

Den lilla avataren utvecklas, och det snabbt och ofta. No Isolation tittar kontinuerligt på hur de kan inkludera fler i att ta del av AV1.

– År 2021 så hjälpte vår avatar runtom Europa totalt 3 300 elever att delta i skoldagar – dagar som man annars hade missat helt. Det är väldigt fin statistik, avslutar Karen.

bottom of page