skolböcker_hjärta.jpg

Narkotikafri skola

Vad får och kan skolan göra för att hålla våra ungdomar borta från narkotika? Många anställda i och kring skolan vittnar om att det råder en väsentligt öppnare och mer förskönande attityd mot användande av droger bland dagens ungdomar än vad fallet var för någon generation sedan. ”Cannabis är inte så farligt”, ”alla har rökt på” och ”alkohol är mycket värre” är vanligt förekommande myter i drogdebatten idag. Ungdomarna utsätts också för starka influenser från populärkulturen, vilket självklart är lätt att falla för.

Narkotikafri Skola har sedan 2008 gett skolor runt om i Sverige råd och stöd i det drogförebyggande arbetet. Vi hjälper exempelvis till med att ta fram en policy som fungerar i praktiken, handlingsplaner för olika scenarion och rutiner som gör skolan trygg i sitt agerande gentemot eleverna. Men vi hjälper också till med argument – hur bemöter man ungdomar på ett konstruktivt, respektfullt och utmanande sätt när man diskuterar de här problemen? Och inte bara som professionell skolpersonal utan också som förälder?

 

Genom oss och vårt nätverk får du möjlighet att dra lärdomar och knyta kontakter med andra skolor som har infört eller är på gång att införa ett aktivt förebyggande arbete.

 

Som alltid när det gäller relationen till barn och ungdomar gäller en kombination av tydliga ramar och ett stort hjärta, och vanliga frågor till Narkotikafri Skola handlar om vad skolan får, kan och bör göra i sitt drogförebyggande arbete, exempelvis:

 

  • Vad gäller om skolan vill införa slumpvisa drogtester?

  • Vad säger forskningen och lagen?

  • Hur kan vi ta kontroll – hur går vi från osäkert till säkert läge?

 

Vill du också ha en tryggare och säkrare arbetsmiljö för elever och personal i din skola?

Med bättre relationer mellan alla som jobbar där och med större chanser att upptäcka och tidigt kunna sätta in insatser när det är på väg att gå snett?

 

Så här smidigt kan det vara att komma igång:

  1. Kontakta Narkotikafri Skola.

  2. Vi genomför ett digitalt första möte med skolledningen / elevhälsan.

  3. Utifrån behov och önskemål erbjuder vi stöd i er fortsatta process, t ex med att börja genomföra slumpvisa drogtester.

 

Vi erbjuder även föreläsningar och fortbildningar för skolpersonal (webinarier).

NarkotikafriSkola_Logga.jpg

Narkotikafri Skola är ett projekt som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle – RNS.

 

Kontakta oss redan idag för mer information:

www.narkotikafriskola.se  info@rns.se 

08-643 04 67

 

På vår webb hittar du också tips på bra läsvärda böcker och annat material i ämnet.