top of page
skolböcker_hjärta.jpg

Är din skola narkotikafri?

-Narkotikafri Skola ger dig råd, stöd och vägledning för att skapa en narkotikafri skola och en trygg arbetsmiljö för lärare och elever.

Narkotikafri Skola drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och hjälper skolor att få en narkotikafri arbetsmiljö genom föreläsningar, rådgivning och arbete med drogpolicy och handlingsplaner. Sedan starten 2008 har man skaffat sig lång erfarenhet och stort nätverk av skolor med goda exempel.

Narkotikafri Skola har sedan 2008 gett skolor runt om i Sverige råd och stöd i det drogförebyggande arbetet. Vi hjälper exempelvis till med att ta fram en policy som fungerar i praktiken, handlingsplaner för olika scenarion och rutiner som gör skolan trygg i sitt agerande gentemot eleverna. Men vi hjälper också till med argument – hur bemöter man ungdomar på ett konstruktivt, respektfullt och utmanande sätt när man diskuterar de här problemen? Och inte bara som professionell skolpersonal utan också som förälder?

 

Genom Narkotikafri Skola och deras nätverk får du möjlighet att dra lärdomar och knyta kontakter med andra skolor som har infört eller är på gång att införa ett aktivt förebyggande arbete.

 

Som alltid när det gäller relationen till barn och ungdomar gäller en kombination av tydliga ramar och ett stort hjärta, och vanliga frågor till Narkotikafri Skola handlar om vad skolan får, kan och bör göra i sitt drogförebyggande arbete, exempelvis:

 

  • Vad gäller om skolan vill införa slumpvisa drogtester?

  • Vad säger forskningen och lagen?

  • Hur kan vi ta kontroll – hur går vi från osäkert till säkert läge?

 

Vill du också ha en tryggare och säkrare arbetsmiljö för elever och personal i din skola?

Med bättre relationer mellan alla som jobbar där och med större chanser att upptäcka och tidigt kunna sätta in insatser när det är på väg att gå snett?

 

Fem skäl att ta hjälp av Narkotikafri Skola

  • En skola som ser, upptäcker och agerar är ett skydd för elever.

  • Bättre studiemiljö och studieresultat i en narkotikafri skolmiljö.

  • Bidrar till ett bättre skolklimat och bättre relationer mellan elever och vuxna.

  • Skapar en trygg och säker arbetsplats för elever och personal.

  • Ge skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.

RNS_Narkotikafri skola.png

Narkotikafri Skola är ett projekt som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle – RNS.

 

Kontakta oss redan idag för mer information:

www.narkotikafriskola.se  info@rns.se 

08-643 04 67

 

På deras sajt hittar du också tips på bra läsvärda böcker och annat material i ämnet.

bottom of page