top of page

Mobil förskola

En  mobil förskola som kan anpassas upp till 24 barn plus 2-3 pedagoger inklusive förare. Möjligheter finns att ta emot rörelsehindrade barn där ombordstigning och innemiljö anpassas för de unika förutsättningar man har.

En mobil förskola är en möjlighet att upptäcka nya lärmiljöer, utöva utomhuspedagogik och även ett redskap för integration och barns delaktighet i samhället. Den mobila förskolan erbjuder en mängd pedagogiska möjligheter som att besöka miljöer som passar de teman man arbetar med.

Barnen övar mycket turtagning, samarbete och motorik. Naturvetenskap och teknik blir en naturlig del i barnens vardag. Även matematik blir ett stort inslag genom att leta efter olika former och figurer, beräkna avstånd, höjder och framför allt våga utmana sig själv i nya miljöer.

 

En mobil förskola gör det lättare att anpassa befintliga förskolor efter hur barngrupperna och barnantal förändras.

Fördelar med mobil förskola

Ofta lägre sjukfrånvaro hos barn och pedagoger

Stor kunskap om närmiljön och den svenska naturen

Lokalkännedom

Ökad språkkunskap

Kulturkännedom

Tillit till sig själv och miljön

Självständighet och att lära sig vänta på sin tur

Stor motorisk utveckling

Följa olika naturväxlingar

Samarbete

Verksamheten kan anpassas beroende av barnantal och kösituationer

bottom of page