top of page
Michael Lindquist.JPG

Hallå där, Michael Lindquist

Skolledare.se sprang på Michael Lindquist, utvecklingsledare i Huddinge kommun, beskriven av andra som ett socialt geni som driver igenom projekt genom samarbete, med glädje, humor och nytänk som verktyg. Men vem är han och vad är det som driver Michael?

Vem är du?

– Jag heter Michael Lindquist och arbetar som utvecklingsledare och lärare på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun.

 

Vad har du varit med och jobbat fram i Huddinge kommun de senaste tio åren?

– De senaste tio åren har jag arbetat med Ung företagsamhet för kommunens gymnasieskolor, skapat en utbildning i entreprenörskap och digitalisering för lärare i grundskolan som pågått i tio år. Jag har även projektlett en inspirations- och kompetensdag kallad ”Huddinge Visar”, som riktar sig till våra cirka 2500 lärare och pedagoger, tillsammans med ett mycket kompetent och roligt team under flera år. Varje år ordnar vi också galan ”Årets pedagog” som vi i ett team har genomfört tillsammans med våra politiska nämnder. Jag har även haft äran och förmånen att skriva ämnen för GY11 samt tydliggöra entreprenörskapet i våra läroplaner och ämnen. Och jag har bjudits in att föreläsa om vårt arbete för Nordiska ministerrådet, EU Symposier samt medverkat i utvecklingen av entreprenörskapet betydelse för OECD och EU.

 

Vad är det som driver dig till det?

–Mitt driv bygger på att jag vill se en utveckling inom skolväsendet. En utveckling som innebär att alla elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper men även utveckla kompetenser som stärker dem inför framtiden. En skola, vare sig det är förskola, grundskola eller gymnasium dit man som barn och elev längtar för det är en trygg och kreativ miljö där jag som barn/elev får utveckla mig kunskapsmässigt som människa, får varierad undervisning, spännande utmaningar och det individuella stöd var och en är i behov av samt att jag som elev får en förståelse för sammanhanget som jag finns i.

 

Hur ser du på begreppet medarbetarskap?

– Ett sånt spännande och utvecklande begrepp! Medarbetarskap för mig handlar om att ha bra relationer och samarbete med arbetskamrater och chefer. Ett medarbetarskap är när vi alla bidrar till att inspirera och motivera andra. Man samarbetar, kommunicerar och lär sig hela tiden. Varje medarbetare som chef gör vad de kan för att dessa relationer skall bli så bra som möjligt och att var och en bidrar till sin egna och andras utveckling. Motsatsen till detta är när någon säger att ”Det här ingår inte i mina arbetsuppgifter”.

Allt detta förutsätter att vi alla förstår vad vi arbetar med och delar en gemensam syn om vad vi ska göra, syftet med att vi gör detta samt hur vi alla bidrar till måluppfyllelsen.  

 

För att åstadkomma detta behövs det rätt förutsättningar. Hur ser din framtida vision ut för en lärande organisation?

–En lärande organisation handlar om ett livslångt lärande där man alltid arbetar för att  utvecklas och förbättras och lära sig av misstagen, för misstag är nödvändiga för att utvecklas. I de konstellationer och grupper som var och en arbetar inom handlar det om att teamet ska fungera som ett lag där var och en drar åt samma håll och fungerar som en helhet. Det är väldigt viktigt att invanda tankemönster som hindrar oss i organisationen från att nå nya insikter ifrågasätts och att vi istället handlar utifrån nya idéer och inte reagerar utifrån redan fastlåsta tankar kring hur vi alltid har gjort. Det är viktigt att deltagarna i gruppen kompletterar varandra, lär sig reflektera över det egna lärandet samt kan upptäcka och motverka gamla strukturer och arbetssätt.

I Huddinge har vi följande värdeord som vi arbetar efter: Mod, Driv, Omtanke och Mångfald. Vi har mycket bra arbetssätt när det kommer till Omtanke och Mångfald. Däremot anser jag att vi behöver utveckla Mod och Driv. Vi driver gärna men oftast med rädsla och då behåller vi de gamla tankemönstren. Att ge medarbetarna förtroende att Driva utveckling med Mod; testa, utvärdera, kanske misslyckas och lära sig från erfarenheten, det skulle verkligen skapa genomslag och utveckling i vilken organisation som helst.

 

Vad ska du göra i sommar?

– Slappa, läsa böcker och snickra på landet.

bottom of page