top of page
Martin .jpg

Hur är det att leda ett gymnasium med spets?

Martin Odell är rektor på Gullmarsgymnasiet sedan 2017 och Skolledare.se fick möjlighet att i förbifarten ställa några frågor till Martin om verksamheten och vad han som rektor identifierar vara viktigt.

Hur är det och vad kännetecknar att vara rektor inom just era unika Marina utbildningar, Naturvetenskapsprogrammet Marinbiologisk spetsutbildning
och Naturbruksprogrammet inriktning Vattenbruk?


-Vår spetsutbildning lockar till sig riktigt studiemotiverade ungdomar
från hela landet som ser möjligheten att få läsa ett
Naturvetenskapligt program med en twist. Ofta har de ett stort
intresse för marinbiologi och havet och är drivna att lära sig allt
runt detta. Vårt Naturbruksprogram är ju ett yrkesprogram med inriktning mot
vattenbruk vilket innebär att de oftast har havet som klassrum och
använder sig av utrustning som kanske inte är finns på den normala
gymnasieskolan.

-Detta innebär att jag som rektor har lite annorlunda frågor att hantera då det är frågor runt dykning, musselodlingar, fiskodlingar
och navigeringssystem för fartyg som hamnar till mitt bord. Oerhört intressant och utmanande som skolledare att få hantera frågor allt
ifrån vård till vattenbruk menar Martin.

Vad behövs för typ av ledarskap från rektors sida, skiljer sig ledarskapet jämfört med andra program, tycker du?

-Förutsättningar för att vara rektor för "specialprogram" är ju att ha ett bra arbetslag på programmet, lärarna är de som har kunskapen i
ämnet så min roll blir att skapa förutsättningar för dem att bedriva en bra undervisning. Så är det ju till stora delar på alla
yrkesprogram då det är väldigt specialiserat på gymnasiet med avancerad maskinpark på yrkesutbildningarna samt att det är hög nivå
på undervisningen på våra högskoleförberedande program.

-Just våra marina utbildningar är en ytterligare utmaning som skolledare tycker jag då det skiljer sig mycket från våra övriga
utbildningar. En stimulerande och utmanande uppgift som är väldigt rolig, jag lär mig nya sakar varje dag från våra fantastiska elever
och lärare.

Skolledare.se undrar vidare;


Vad behövs i struktur och kultur på er skola för att få till den samverkan ni har med näringsliv och branscher?

-Samarbetet med näringslivet har varit alltid varit prioriterad på vår skola, att ha bra relationer till våra lokala företag är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva undervisning med god kvalitet. Vi har till exempel varit med i Teknikcollege sedan starten för 13 år sedan och kunnat forma vår verksamhet utifrån deras kriterier, det har inte bara gynnat programmen i Teknikcollege utan
hela skolan har dragit nytta av den certifieringen. Sedan jobbar vi mycket med våra lokala företag och har bra relationer vilket innebär att de är engagerade i vad som händer i skolan och vill gärna vara med och bidra med det de kan till exempel föreläsningar, studiebesök och APL-platser.

-Att vi har haft marinbiologi sedan 1993 och att den sedan 2011 varit en spetsutbildning har höjt kvaliteten på undervisningen på våra
högskoleförberedande program generellt. Vi har nära kontakt med Göteborgs universitet och merparten av våra lärare har tidigare jobbat
med eller forskat inom marinbiologi. Kunskapen inom ämnet är hög hos personalen vilket märks i undervisningen. Elever som går vidare
till högre studier kommer ofta tillbaka och berömmer våra lärare för att de har rustat dom bra inför deras studier, vilket är det bästa kvittot vi kan få på vår utbildning.

-En stor fråga har i dagarna varit hur vi ska ta tillvara på det vi gjort bra under distansundervisningen, vad i digitaliseringen kan vi använda i "normal" undervisning? Även om det mesta med pandemin varit negativt så har vi gjort ett jättekliv i digitaliseringen, våra
lärare har varit fantastiskt kreativa och har utvecklat undervisningsmetoder hela tiden. Jag är oerhört stolt över personalens
engagemang och vad de åstadkommit under denna pandemi. Vi har helt enkelt världens bästa personal på Gullmarsgymnasiet!

 

Text: Myrthel Hermansson

bottom of page