lärande ledarskap bokomslag.png

 Att vara öppen för lärande 

 Hur kan rektorer skapa en professionell lärandekultur i skolan? I den här boken presenteras aktuell forskning från Norge, som visar hur ett framgångsrikt lärande ledarskap kan se ut. 

 Författarna, Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland, har bedrivit empiriska studier, där de tillämpat metoder som bygger på forskning av Viviane Robinson med flera. Robinson bidrar med två kapitel i boken. 

Boken vänder sig till rektorer, men även till forskare, förstelärare och arbetslagsledare som arbetar med ledarskaps- och skolutveckling. 

Ulf Leo, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, har i sin inledning till den svenska utgåvan av boken satt de norska rönen i en svensk kontext. 

Författare.png