Junis.png

Vuxna som vet 

15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders drickande, men bara enstaka procent nås av samhällets stöd. Barnorganisationen Junis har nu lanserat Vuxna som vet, en kunskapsportal för att fler vuxna ska få kunskap och förmåga att upptäcka och stötta barn som far illa.  

“Vårt mål är att vi ska bli fler vuxna som har kunskap och gör positiv skillnad för utsatta barn”, säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande.  

 
Varje år sedan 2005 har Junis publicerat en undersökning om vilket stöd svenska kommuner ger barn som växer upp i missbruksmiljö. Årets rapport visar att enbart en procent av dessa barn fick stöd av sin kommun under 2020. För att kunna upptäcka och stötta fler barn vill Junis att vi blir fler vuxna som vet stort problemet kring barn i missbruksmiljöer är, vilka konsekvenser det får och hur man kan upptäcka när barn far illa.   

Junis lanserar därför Vuxna som vet, en kunskapsportal som särskilt vänder sig till de som möter barn i yrkeslivet. Portalen rymmer filmer och material som ger en kunskapsgrund att stå på och fördjupande information för bland annat skolpersonal. Det finns även material om hur man pratar med barn om svåra saker och hur man tar fram handlingsplaner.  
 
Junis hoppas att de som möter barn vill använda kunskapsportalen, antingen själva eller med kollegor, och att vi blir fler vuxna som vet - så vi kan göra skillnad för fler barn.  

 Beskrivning av Junis:

Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare. Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare - både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.