top of page

Verksamhetschef för grundskolan

Fagersta kommun

Kommun:

Omfattning:

Fagersta kommun

Heltid

Ansök senast:

26 maj 2023

Om tjänsten

Förvaltningen leds av utbildningschef och i ledningsgruppen ingår tre verksamhetschefer och en administrativ chef. Som verksamhetschef för grundskolorna leder du rektorer för tre F – 6 skolor, anpassad grundskola och en 7 – 9 skola. Fagersta kommuns grundskolor har visionen, ”Vi ska bli bäst på undervisning”. Alla elever ska utvecklas utifrån kunskapsmålen och sina egna förutsättningar.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i form av Modellen, ett ramverk för att utveckla undervisningen och ge alla elev de bästa förutsättningarna för att lyckas i sin kunskapsutveckling. Utvärderingsverktyg och årshjul har arbetats fram gemensamt i kommunens grundskolor.

Som verksamhetschef för grundskolan leder, utvecklar och följer du upp grundskolans arbete. Du ger stöd till rektorer så att de får förutsättningar att lyckas med sitt arbete på sina respektive skolor. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten som följs upp, analyseras samt presenteras för huvudmannen är en del i uppdraget. Skolan präglas av en samarbetskultur på alla nivåer, och vi söker dig som trivs med att tillsammans med andra chefer arbeta i team, som i sin tur gärna samarbetar med andra. Din roll innebär att vara en nytänkande och inspirerande pedagogisk ledare som stödjer och stimulerar medarbetare att utveckla en modern skola. Du medverkar i Fagersta kommuns utvecklingsarbete av Fagersta kommuns skolor och är chef över grundskolans rektorer.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen tror vi att du har en pedagogisk akademisk examen, samt flerårig erfarenhet av ledning och gärna erfarenhet av att leda andra chefer. Utöver grundutbildning är ledarutbildningar meriterande.

Vi söker dig som är en nytänkande och inspirerande ledare som har en mycket god förmåga att stödja och stimulera dina medarbetare till fortsatt arbete att utveckla sina verksamheter för barnens bästa. Du är en trygg ledare, som ser möjligheter och är målmedveten. Du bidrar med positiv energi och är en god kommunikatör.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner

Ewa Johansson

Ansök senast:

26 maj 2023

0223-44599

bottom of page