top of page

Skolchef till Köpings förskolor

Köpings Kommun

Kommun:

Omfattning:

Köping

Heltid

Ansök senast:

30 maj 2024

Om tjänsten

Med fötterna i samtid och med blicken mot framtid söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Du har god ledarförmåga som utgår ifrån delaktighet, transparens och tillit. Du är väl insatt i hur grupper utvecklas och leder förebildande genom att benämna det som många gånger är svårt att benämna. Dina förväntningar på dig själv och dina medarbetare kännetecknas av tydlighet och bjuder in till dialog. Du är bekväm med att enheternas uppnådda resultat är ditt resultat. Som en grund för det goda och utvecklande samtalet strävar du alltid efter ett "jag"-budskap. Det systematiska kvalitetsarbetet du ansvarar för bygger på resultat, analys och åtgärd och du nöjer dig sällan med att forskning stannar i teori.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen inom pedagogik och tidigare erfarenhet av skolledaruppdrag. Med fördel har du också erfarenhet av arbetsmiljöarbete och kunskaper inom det arbetsrättsliga området. För oss är det av största vikt att du kan bidra till förvaltningens fortsatta utveckling och att du har förståelse och kunskap om helheten. Det innebär att vi letar efter dig som, förutom erfarenhet från förskoleverksamhet, även varit verksam inom någon annan skolform.

Du arbetar mål- och resultatorienterat och leder och motiverar dina medarbetare för att effektivt nå gemensamma mål och fortsätter förankringen av undervisningsbegreppet. Du förblir motiverad och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har koll på ditt eget agerande i olika situationer och är villig att utveckla såväl rollen som din egen person. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, vilket speglar ditt sätt att bygga och upprätthålla relationer.

Kontaktpersoner

Ansök senast:

30 maj 2024

bottom of page