top of page

Rektor till Vikbolandsskolan

Norrköpings kommun

Kommun:

Omfattning:

Norrköping

Heltid

Ansök senast:

7 aug. 2024

Om tjänsten

Vikbolandsskolan är en F-9-skola som ligger på landsbygden 2,5 mil öster om Norrköping i Östra Husby, som är centralort på Vikbolandet. Skolan har gemensamma lokaler men är uppdelad i två enheter med varsin rektor.

I åk 7-9 finns ca 210 elever och 30 medarbetare. Skolan är organiserad i fyra arbetslag och ingår tillsammans med Kättinge skola i en övergripande organisation med rektorer och gemensamt elevhälsoteam. I skolans lokaler finns fritidsgård och Östra Husby bibliotek, vilket möjliggör ett samarbete med skolans personal och elever.

Vi har höga ambitioner kring trygghet, trivsel och kunskapsinlärning. Vårt motto är att eleverna är ägare av sitt eget lärande, vilket innebär att varje elev är delaktig i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar.

Som rektor leder du verksamheten på ett tydligt, långsiktigt och strategiskt sätt mot hög kvalitet, högt kunskapsfokus och god måluppfyllelse. Du har ett brett uppdrag med särskilt fokus på pedagogiskt ansvar och att eleverna når goda resultat. Du är ansvarig för personal, arbetsmiljö och ekonomi på din skolenhet. Du har ett mycket nära samarbete med din rektorskollega på skolan.

Du visar tillit till din personal, delegerar ansvar och också kan vara både lyhörd och stöttande.

Du ingår i en professionell och drivande chefsgrupp som leds av områdeschef. Ni träffas regelbundet och arbetar intensivt med verksamhetsutveckling, där ni bland annat använder er av utbildningskontorets egen avdelning för forskning och utveckling i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Som rektor i Norrköpings kommun har du tillgång till kvalificerade stödfunktioner som gemensamt besitter en bred kompetens och hög potential att bidra till ökad kvalitet samt avlastning för att du ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare i ditt arbete. Du får hjälp inom flera olika områden, bland annat lokal och fastighet, ekonomi, personal och juridik.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en lärarutbildning eller annan pedagogisk högskoleutbildning, och som har erfarenhet av att ha arbetat som rektor eller biträdande rektor. Du är insatt i skolans styrdokument och vi ser gärna att du genomfört rektorsutbildningen.

Du trivs att arbeta mot mål och fokusera på resultat. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt samt en stark inre motivation. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser vikten av att bygga goda relationer med barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vidare trivs du i, och ser du styrkan och möjligheterna med, ett tätt samarbete i ett delat ledarskap.

Som ledare tillämpar du tillitsbaserat ledarskap och har tillit till att dina medarbetare har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning. Ditt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för. Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap.

I din chefsroll har du förmågan att leda, motivera och förse andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har god struktur på ditt arbete, och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.

Du har körkort och tillgång till bil.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Områdeschef Lisa Bergendahl

Ansök senast:

7 aug. 2024

bottom of page