top of page

Rektor på Varagårdsskolan

Bjuvs kommun

Kommun:

Omfattning:

Bjuvs kommun

Heltid

Ansök senast:

26 mars 2023

Om tjänsten

Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. På Varagårdsskolan F-9 går ca 570 elever, och här arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen.

Skolans nuvarande rektor kommer att gå i pension under nästkommande läsår, och därför söker vi en rektor som fortsatt kan leda skolans arbete framåt.

Kvalifikationer

Som chef och ledare i Bjuvs kommun arbetar du med att förverkliga Bjuvs kommuns vision, mål, arbetsgivarpolicy och medarbetarkraft så att de genomsyrar hela din organisation. Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att lyckas i vårt uppdrag är du och dina medarbetare.

Som rektor ansvarar du för ledningen av skolan, vilket innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du planerar, utvecklar, följer upp och analyserar skolans verksamhet mot uppsatta mål och levererar resultat. Du tar fram och har ansvar för en hållbar budget. Du driver en hållbar verksamhet med medarbetarutveckling och har arbetsmiljöansvar enligt uppgiftsfördelning.

Vi söker dig som har högskoleutbildning med en pedagogisk inriktning och erfarenhet av att arbeta som rektor. Du har avslutat, eller är på väg att avsluta, den statliga rektorsutbildningen.

Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av att driva
förändringsprocesser och genomföra organisatoriska förändringar.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet genom att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är tydlig i din kommunikation och har modet att gå från ord till handling när det gäller krav och inspiration på förändring och förbättring utifrån gällande styrdokument.

Kontaktpersoner

Vlatka Glumac, Verksamhetschef Elevhälsa, förskola och skola

Ansök senast:

26 mars 2023

042-458 53 55

bottom of page