top of page

Rektor förskola

Alingsås kommun

Kommun:

Omfattning:

Alingsås

Heltid

Ansök senast:

1 okt. 2023

Om tjänsten

Välkommen till Alingsås! Här hittar du en välbevarad stadskärna och en levande landsbygd med vacker natur. Med goda pendlingsmöjligheter är det också nära till Göteborgs storstadspuls och resten av Västsverige.

I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen, dvs att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för likvärdig utbildning och ökad måluppfyllelse. Du blir en del av ett kompetent rektorsteam där du får möjlighet att tillsammans med dina rektorskollegor bidra till att alla barn och elever ges rätt förutsättningar för att lyckas och nå hög måluppfyllelse.

I barn- och ungdomsförvaltningen pågår utvecklingsarbete för att nå ökad måluppfyllelse, forma en hållbar organisation med en god arbetsmiljö och som kan möta de utmaningar som förskola och skola står inför. Förskolans och skolans inre arbete och organisation utvecklas för att skapa en likvärdighet och tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever.

Du ingår också i nätverk med andra rektorer inom kommunen, som arbetar för att utveckla våra förskolor och skolor genom professionellt och kollegialt lärande. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa och utveckla förskolor och skolor som håller en hög kvalitet, där vi ger kommunens barn/elever likvärdiga möjligheter till utbildning. Här förväntas du dela med dig och bidra med dina kunskaper och perspektiv. Du kommer också att få ett gott stöd av dina rektorskollegor i områdets team samt av olika stödfunktioner.

Ledarskapet i Alingsås kommun ska genomsyras av ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Chefer i vår organisation förväntas utveckla chefskompetenser och en ledarstil som präglas av ett utvecklande ledarskap. Det innebär att vi är föredömen som tar ansvar, är förebilder som baseras på vår värdegrund, vi visar personlig omtanke genom att ge stöd och konfrontera, samt skapa inspiration och motivation genom att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. För att främja det ledarskap som Alingsås kommun tagit ställning för, genomför alla kommunens chefer i kommunens ledarutvecklingsprogram, där ledarskapsutbildningarna Utvecklande ledarskap (UL), Indirekt ledarskap (IL) och Utveckling, grupp, ledarskap (UGL) står i fokus.

Kvalifikationer

Rollen kräver en god digital kompetens och förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och ser vikten av att arbeta tillsammans utifrån en bärande pedagogisk idé. Vidare har du en god förståelse för människors olika förutsättningar, förmåga att anpassa ditt sätt att förmedla olika budskap, beroende på vem mottagaren är.

Du skapar engagemang, delaktighet och motivation. Du, precis som vi tror på ett distribuerat ledarskap, där vi tillsammans bygger en hållbar organisation och tillsammans leder för lärande. Du drivs av att skapa varje barns bästa förskola och skola för ett livslångt lärande, vilket hjälper dig att vara en trygg men också modig ledare.

Du förväntas arbeta i nära samverkan med rektorskollegor inom ditt team, där ni gemensamt arbetar för systematiskt kvalitetsarbete i ett 1-16 årsperspektiv, dvs. barnets hela resa genom vår förvaltning.

Du ska även ha:
• Legitimation som förskollärare
• Minst fem års arbetserfarenhet inom förskola
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och processledning

Har du genomgått rektorsprogrammet är det meriterande. Tjänsten kräver att man förflyttar sig mellan enheterna så lämpligt med B-körkort.

Dina personliga egenskaper utöver formella kompetenser har stor betydelse för vår organisations framgång och därför kommer vi att lägga stor vikt även vid dem.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner

Pia Croona, Verksamhetschef

Ansök senast:

1 okt. 2023

0322–61 61 84

bottom of page