top of page

Högskolan Dalarna söker ny rektor

Högskolan Dalarna

Kommun:

Omfattning:

Falun

Heltid

Ansök senast:

8 jan. 2024

Om tjänsten

Högskolan Dalarna befinner sig i ett spännande skede med både ett pågående förändringsarbete och kulturförändring. Forskning och utbildning ska på ett tydligt sätt gå hand i hand i organisationen. Mottot för förändringsarbetet är att Högskolan Dalarna ska vara värdigt att vara ett universitet. Vi befinner oss också i en geografisk region som är under stark regional utveckling, vilket skapar en dynamisk miljö för studenter, lärare och forskare.

Ditt uppdrag som rektor:
Rektor är myndighetens högsta chef, leder det dagliga arbetet och är högskolans främste företrädare både internt och externt. Du som söker den här rollen skall som akademisk ledare, myndighetschef och arbetsgivare vara beredd att leda arbetet med att fortsätta utveckla Högskolan Dalarna.

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under högskolans styrelse och är högskolans myndighetschef. Uppdraget innebär att du har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar enligt delegationsordning. Tillsammans med rektorsfunktionen, prefekter, chefer och medarbetare arbetar du för att Högskolan Dalarna bland annat når de mål som högskolestyrelsen beslutar.

Som chef vid Högskolan Dalarna får du möjlighet till utveckling via Högskolan Dalarnas ledarskapsutvecklingsprogram.

Kvalifikationer

Är du personen vi söker?
Högskolan Dalarnas vision ger en bild av den framtid som vi på Högskolan Dalarna vill skapa genom vårt dagliga arbete. Den sätter högskolan i ett större sammanhang och formulerar hur vi ser vårt uppdrag och den roll vi vill spela i samhället där bildning, utbildning och forskning ska växa i nära samspel. Utöver detta är internationalisering, jämställdhet och mångfald viktiga parametrar för ett framgångsrikt ledarskap inom Högskolan Dalarna.

Rektor ska:
• vara docent och behörig att anställas som lektor eller professor
• vara tydlig som akademisk ledare genom att ha en gedigen erfarenhet av såväl utbildning och forskning som samverkan
• ha väl vitsordad erfarenhet av högre chefskap inom utbildning och forskning
• ha erfarenhet av att driva kvalitets- och utvecklingsarbete för att främja hög kvalitet i utbildning och forskning
• vara väl insatt i högskolesystem samt i lagar och förordningar på området.

Meriterande är:
• professorskompetens
• erfarenhet av akademisk verksamhet i internationell miljö.

Vid bedömning lägger vi särskild vikt vid att:
• främja ett akademiskt förhållningssätt och värna akademiska värden
• ha god förmåga till analys samt struktur
• ha helhetssyn och systemperspektiv
• kunna arbeta strategiskt och ha förmåga att identifiera nya utvecklingsbehov
• ha förmåga att samla organisationen kring gemensamma mål och tillsammans med organisationen fatta beslut och leda verksamheten mot dessa mål
• ha god kommunikativ förmåga - på både svenska och engelska
• vara tydlig, drivande och beslutsför
• ha förmåga och intresse för att samverka och utveckla kontakter med omvärlden, såväl regionalt och nationellt som internationellt
• ha förmåga och intresse att vidareutveckla en god arbetsmiljö för medarbetare och studenter samt driva verksamheten så att den främjar hållbarhet, jämställdhet och likabehandling.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner

Ansök senast:

8 jan. 2024

bottom of page