top of page

Biträdande rektor till Värner Rydénskolan

Malmö stad

Kommun:

Omfattning:

Malmö

Heltid

Ansök senast:

28 juli 2024

Om tjänsten

Vill du ha ett spännande, utvecklande och stimulerande arbete med stor självständighet? Vill du vara med och göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå? Då är det just dig vi söker som skolledare på Värner Rydénskolan!

Nu söker vi en engagerad och driven biträdande rektor till vår ledningsgrupp, som primärt kommer att ha ansvar för åk 4-6, delar av elevhälsan och särskilda undervisningsgrupper. Du blir en del av Värner Rydénskolans ledningsteam bestående av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.

Som biträdande rektor på Värner Rydénskolan är du direkt underställd rektor och ansvarar för:
• Att skapa tydliga uppdrag för medarbetarna att utveckla sina professioner utifrån forskning, beprövad erfarenhet och elevernas behov
• Arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölag, föreskrifter och beslutad fördelning av arbetsmiljöuppgifter
• Att implementera riktlinjer, policyer och handlingsplaner.

I samråd med rektor har du också ansvar för:
• Ekonomi, kvalitet och resultat inom ditt ansvarsområde.
• Att verksamheten bedrivs och att beslut fattas i enlighet med såväl statliga som kommunala styrdokument och mål.
• Att rekrytera, leda, utveckla och omställa medarbetare i enlighet med lagar och avtal, Malmö stads personalpolicy, riktlinjer och rutiner.

Som biträdande rektor har du utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar för den enhet du ansvarar för. På uppdrag av rektor kan du också ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag.

Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö Stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen och gentemot våra samarbetspartners. Du är drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Du är ambassadör och verkar för att Malmös samtliga grundskolor är attraktiva för elever och föräldrar samt att våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.

Hos oss får du chansen att utvecklas i din roll som skolledare på en skola med såväl utmaningar som stora möjligheter. På Värner Rydénskolan gör du, tillsammans med andra, skillnad varje dag!

Kvalifikationer

Du som söker har en akademisk utbildning minst motsvarande fil kand 180 hp. Är den pedagogisk eller skolsocial ser vi det som meriterande. Skolledarerfarenhet är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av att arbeta i skola och erfarenhet av att arbeta med elevhälsa är krav för tjänsten. Pedagogisk insikt är ett krav för tjänsten och det definieras som minst 30 hp pedagogik samt minst tre års elevnära arbete inom skolverksamhet.

Påbörjad eller avslutad rektorsutbildning, ledarutvecklingsprogram/-utbildning är meriterande för tjänsten. Det är också meriterande med utbildning inkom kommunikation och samtalsmetodik. Ytterligare är chefserfarenhet och erfarenhet av pedagogiskt arbete meriterande.

VI söker även dig som kan uppvisa ett lugn och balans som person, du har förmågan att hålla lugnet i utmanade och svåra samtal. Du kan på ett strategiskt sätt ta sig an flera uppgifter samtidigt som du kan behålla ett brett fokus. Ytterligare är du motiverad till att leda, styra och ha kontroll där du som person kombinerar ödmjukhet och uppriktighet.

Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 400 elever. Vi är en resursstark skola med egna särskilda undervisningsgrupper, 10 förstelärare, driven personal och utöver det en kompetent och stark elevhälsa. Vårt fritidshem har tre avdelningar med ca 150 elever. Hos oss finner du elever med stor lust till lärande och nyfikenhet på livet och engagerade kollegor som med varmt hjärta brinner för att skapa varje elevs bästa skola.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!


Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Kontaktpersoner

Johanna Thuvesson, Rektor.

Ansök senast:

28 juli 2024

040-310000

bottom of page