top of page

Biträdande rektor till Lillåns skola

Örebro Kommun

Kommun:

Omfattning:

Örebro

Heltid

Ansök senast:

26 maj 2024

Om tjänsten

Vi söker dig som vill vara med och forma en skola med god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt. Som biträdande rektor bidrar du till ett gott arbetsklimat och till pedagogisk utveckling där arbetet för elever och medarbetare präglas av lust att lära tillsammans. Det är viktigt att du är engagerad i elevers sociala skolmiljö och har en god insikt i skolans kompensatoriska uppdrag. I din roll som biträdande rektor finns ett tydligt och nära ledarskap där du motiverar, inspirerar och stöttar dina medarbetare till att nå goda resultat.

Din tjänst på Lillåns skola F-9 kommer att bestå av arbetsuppgifter som biträdande rektor på Lillåns skola 7-9, där du har ansvar över medarbetar- och lönesamtal för delar av personalgruppen, såväl som att leda och följa upp skolans mål och resultat. Det löpande rutinarbetet kommer du, tillsammans med övrig skolledning, att hålla uppdaterat för att säkerställa att alla våra rutiner och policys är aktuella och hålls levande i arbetet. Du kommer tillsammans med övriga skolledningen leda arbetet för SAM och MBL vilket innebär att planera i årshjul och kalendarium, skriva dagordning och minnesanteckningar.

Du kommer tillsammans med övriga skolledningen samordna och leda arbetet för att skapa en likvärdig skola som ger alla en möjlighet att nå sin fulla potential. Tillsammans med övrig skolledning kommer du verka för samsyn och ett tydligt ledarskap till personal och elever.

Exempel på arbetsuppgifter:

• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs

Kvalifikationer

Du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har lätt att arbeta tillsammans med andra människor och lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. Du kännetecknas av att vara stabil, lugn och fokuserad i stressade situationer. Du tar ansvar för uppgifter och driver processer vidare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:
• högskole-/universitetsexamen om minst 180 hp, med pedagogisk inriktning
• erfarenhet av att driva/leda skolutveckling

Meriterande:
• slutfört eller påbörjat rektorsprogrammet
• erfarenhet av arbete i grundskola 7-9
• dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar

Kontaktpersoner

Patrik Nilsson, Rektor

Ansök senast:

26 maj 2024

019- 21 32 86

bottom of page