top of page

Adelövs Friskola söker rektor

Adelövs Friskola

Kommun:

Omfattning:

Tranås kommun

Heltid

Ansök senast:

31 aug. 2023

Om tjänsten

Välkommen till Adelöv där skolan är själva hjärtat och navet i bygden, skolan har funnits som friskola sedan 2007.
Vi söker en driven och engagerad rektor som i nära samarbete med styrelse, personal, vårdnadshavare och elever vill utveckla skolan vidare.
Bli en av oss, här blir du en del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar vara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt!

Adelövs Friskoleförening ideell förening, driver skolan som inte är vinstdrivande. Verksamheten bedrivs i år F – 6 och fritidshem.
Uppdraget är att driva en trygg skola med hög kvalité under ledning av behörig personal, öppen för alla elever som har rätt till skolgång.
Skolan vill ge eleverna närhet, positiv atmosfär och en trygg miljö.
Inriktningen är allmän med tillägg ”friskvård och natur” och följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet.
I denna levande landsbygd finns flera sjöar med närhet till skog och idrottsplan. Miljön är idealisk för lärande och elevernas förutsättning att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet finns i direkt anslutning till skolan.

Att vara rektor på en mindre skola innebär att din roll får ett extra stort ansvar eftersom styrelsen sätter sin tillit till din expertis inom skola, vad gäller lagstiftning och pedagogikutveckling. Rektor täcker upp även i undervisningen.
Styrelsen är arbetsgivare för skolans anställda och rektor är arbetsgivarrepresentant.
Rektor har det operativa ansvaret för pedagogik, personal, ekonomi/budgetansvar, myndighetskontakter, lagstadgade krav/uppgifter, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling samt administration.
I rollen som ledare skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Arbetsuppgifterna innebär att du bidrar till att skapa en hållbar organisation där du kan identifiera verksamhetens behov och tillsammans med övriga medarbetare arbeta fram strategier och tydliga mål. Du måste vara väl förtrogen med de styrdokument som reglerar skolverksamhet i Sverige.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

Pedagogisk högskoleexamen t ex specialpedagogik.

Genomförd rektorsutbildning.

Dokumenterad ledarerfarenhet som rektor/skolledare och väl förtrogen med rektorsuppdraget.

Insikt och kunskap i rollen som rektor och de arbetsuppgifter som krävs vid Adelövs Friskola.

Engagemang, driv, mod och lust med en ledarstil som inger lugn och stabilitet.

Förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, elever, föräldrar och andra samarbetspartners.

Förmåga att stötta och ta tillvara på medarbetarnas kompetenser i ett närvarande och varaktigt ledarskap.

Erfarenhet och kunskap av pedagogisk verksamhet med en trygg ledarstil.

”Friskvård och natur” som ett särskilt intresse i din profil som ledare.

Strukturerad och lösningsfokuserad kommunikation, som är tydlig med fokus på uppsatta mål.

Ledararskapsförmåga som präglas av transparens och delaktighet tillsammans med personal såväl som styrelse.

Intresse av att föra skolans verksamhet framåt, ser helheten och tar alla möjligheter kring utvecklingsfrågor som tillsammans med medarbetare och styrelse kan gynna skolans visioner och tänk.

Kontaktpersoner

Jens Tagesson
Ordförande

Ansök senast:

31 aug. 2023

bottom of page