top of page
ung affärsman
Då tar huvudmannen över

Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen på en skola ske enligt bestämmelserna i skollagen. Om elever, föräldrar eller andra har vänt sig till rektorn med klagomål och det inte sker förändring, kan ärendet hamna på huvudmannens bord.

Huvudmannen ska bedriva ett konsekvent kvalitetsarbete och ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska denna bekräfta det och omgående göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till uppgiftslämnaren. Huvudmannen ska aktivt verka för att rutinerna för klagomålshantering är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten är huvudmannen skyldig att se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Utred klagomålet

När ett klagomål kommer in till huvudmannen är det nödvändigt att en opartisk utredning sker effektivt och skyndsamt i dialog med den berörda rektorn. Utredningen behöver innehålla tre delar: kartläggning, analys och förslag till åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister.

Det är viktigt att alla som berörs av klagomålet får komma till tals samt att utredningen dokumenteras. Vårdnadshavarna och eleven behöver få återkoppling, vilket till exempel innebär tidig respons på att klagomålet har tagits emot.

Om eleven och vårdnadshavarna inte är nöjda med huvudmannens hantering av klagomålet behöver de få information om möjligheten att vända sig till Skolinspektionen som kan inleda tillsyn eller använda uppgiften till sin bevakning av skolor och huvudmän.

Upprätta rutiner för klagomålshantering

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att hantera klagomål på utbildningen. Klagomålshanteringen behöver vara ändamålsenlig och opartisk.

Rutinerna förväntas därför tydliggöra:

  • att ett klagomål i första hand behöver hanteras nära där det har uppstått, det vill säga nära barnet eller eleven

  • på vilket sätt huvudmannen, rektorer och skolpersonal kan ta emot klagomål, oavsett om de lämnas skriftligt eller muntligt

  • hur ett klagomål utreds och dokumenteras i verksamheten

  • ansvar och roller i samband med hanteringen av ett klagomål

  • att alla klagomål som lämnas på utbildningen rapporteras till huvudmannen.

Läs också...
Skärmavbild 2021-08-26 kl. 09.28.08.png

Carolina Klüft 

Intervju med Carolina Klüft som skapar förändringsytor för elever.

Josephine22020.jpg

Musik i skolan

Unik svensk musiksatsning för skolan. Loud Sweden med Josephine Forsman.

_edited.jpg

En bra skolgård

Gustav har rasten, utevistelsen och skolgården som sina främsta arenor.

bottom of page