top of page
Christian Eklöv Hagman, rektor på Gustavsbergs Gymnasium
Drömmar och kollektivt lärande lyfter Gustavsbergs Gymnasium

Tänk dig en gymnasieskola mitt i ett utvecklat centrum nära elevernas verklighet. Det är Gustavsbergs gymnasium. Skolan har valt att profilera sig genom att vända på ordningen.

Christian Eklöv Hagman, rektor på Gustavsbergs Gymnasium

Genom att kombinera verksamhetsutveckling med modet att ta nya grepp talar skolan idag om det unika och speciella för verksamheten. Här kan elever kombinera sin passion för till exempel fotboll eller puckelpist med något av följande program:


Marinbiologi och dykning - Naturvetenskapsprogrammet

Kriminologi - Samhällsvetenskapsprogrammet

Ledarskap, kreativitet och hälsa - Barn- och fritidsprogrammet

 

Gustavsbergs gymnasium har valt att renodla och profilera utbildningarna och ytterligare vässat sina individuella val så att Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt

Samhällsprogrammet består av valbara profiler inom e-sport, fotboll, innebandy, puckelpist och ishockey.

Hur kom skolan hit och vad är det som gör Gustavsbergs gymnasieskola så attraktivt?

–Det hela började för två år sedan. Vi hade en stämpel om att skolan var en skola för en viss typ av ungdomar. Vi förändrade i programstrukturen och fram till hösten 2021 har vi lyckats nå fler ungdomar från alla delar av samhället berättar Christian Eklöv Hagman, rektor på skolan.

Stämningen och stoltheten över skolan ibland eleverna är härlig och de säger att det är en annan skola nu. Från förra året ökade antalet sökande med det dubbla vilket är en direkt effekt av workshops och varumärkesarbete där vi berättade vilka är och vilka vi vill vara. Vi jobbade fram vad vi ville vara bra på och mejslade

samtidigt fram värdeorden. Kunskap, insikt och studiero är orden som beskriver vår nuvarande organisationskultur.

Christian och Martin under inspelningen av digitalt Öppet hus.jpg

ChristianEklöv Hagman och Martin Frontman Andersson

Hur ser ert samarbete ut med Love for art and business?

–Detta gemensamma arbete skapar en tydlig identitet och vi har haft stor hjälp av Love for art and business rent bildmässigt och grafiskt. Det har varit en re-brandingresa Vår digitala kommunikation håller en väldigt hög

nivå som till exempel vårt digitala öppna hus säger Christian. Gymnasieskolas satsning har resulterat i flertalet faktiska konkurrensfördelar. Skolan har nu mer än dubbelt så många förstahandssökande. Vägen dit har gått via 15 artiklar i lokalpress, 6 artiklar i nationell media, 500 % fler följare på YouTube och 35 % fler följare på Instagram och Facebook. Det digitala öppna huset gav 3 542 besökare.

 

–Jag visste att skolan hade utmaningar med oförtjänt dåligt rykte och när Christian tillträdde som rektor så kontaktade jag honom med en lista på saker jag tyckte de skulle genomföra och förändra. Vi tog ett möte och Christian och ledningsgruppen gillade vad de hörde. Sedan började vi jobba tillsammans i oktober 2020 berättar Martin Frontman Andersson som är projektledare på Love for Art & Business.

 

–Satsningen bygger på ett tätt samarbete med oss som kommunikationsbyrå. Ett djupgående arbete genom framtagandet av scenarier och strategi har gått via en gedigen nu-lägesanalys. Intervjuer av skolans nyckelpersoner gav tydlig bild av bästa praxis.

Kan du rekommendera ett liknande samarbete som ni har genomfört för andra skolor som behöver se över program- och organisationsstruktur?

–Vi som arbetar inom skolan har ett utbildningspatos, det kan vara svårt att prioritera sådant som inte är knutet till undervisningen, samtidigt är skolkulturen väldigt viktig. Alla hos oss var medvetna om att bilden av skolan behövde förändras och dessutom lever och verkar vi i en tillspetsad "marknadisering" av gymnasieskolor här

i Storstockholm. Därför är det viktigt med seriösa samarbetspartner. Jag har lärt mig genom åren som ledare och rektor att det är omöjligt att vara expert på alla områden och då behöver man ta hjälp i organisationen. Genom att inventera vilka erfarenheter rektor och ledningsgrupp har, vilka förmågor som finns i organisationen och utifrån detta söka samarbete har man allt att vinna. Vi ställde oss frågan, vad är vi duktiga på och vad vill vi göra?

I arbetet med förändringsresan på skolan har alla varit involverade från start. Sedan har några gjort fler insatser och jag som rektor måste finnas med under hela processen. En fråga som lyftes inledningsvis var hur skolan skulle ta emot eleverna i åk 1 för att få in dem i organisationen och göra dem trygga och sedda. Det lade

vi mycket gemensam tid på och det är ju egentligen verksamhetsutveckling. Kommunikationen hur satsningen fortskred gick ut via veckobrev och låg som punkter på APT. Kommunikation är svårt fortsätter Christian. Kommunikation kan alltid bli bättre och vi behöver återerövra nyvunna insikter. I den vanliga vardagen är det lätt att falla tillbaka så vi behöver arbeta med värdeorden, och hur vi handlar efter dessa menar Christian.

Sandra sminkar rektor Christian inför inspelning.jpg
Fotbollsprofil-Värmdö-16-9-foto-LoveforArtandbusiness.jpeg
Behind the scenes.jpg

–För mig är kvalitetsutveckling ett förändringsarbete. Det kommer garanterat finnas bra saker på er skola som kanske bara behöver förtydligas en smula. Men självklart också sådant som kanske behöver göras om eller arbetas bort. Att själva upptäcka de där sakerna kan vara nog så knepigt om man är en del av den dagliga

verksamheten. Då kan det behövas någon med en "utifrån-blick" säger Christian.

 

Martin, beskriv ert samarbete med skolan!

–Vi är specialister på marknadsföring och kommunikation och kan med vår erfarenhet från liknande uppdrag hjälpa att ta fram en plan för hur skolan ska nå studenter, föräldrar, lärare och samarbetspartners. Med vår metodik och vårt inkluderande arbetssätt tar vi tillsammans med skolans ledning, genom workshops och intervjuer med nyckelpersoner fram en nulägesanalys och identifierar vad som kan förbättras och vad som saknas för att öka skolans konkurrenskraft. Därefter tar vi fram en projektplan med definierade mål. En grundregel för alla aktörer är att ha kunskap om sin målgrupp säger Martin.

Vi uppmanar skolor att lyssna på eleverna och göra dem delaktiga i skolans förändringsresa. Det innebär till exempel arbetet med re-branding, identitet, strategi och verksamhetsutveckling. Även marknadskommunikation i form av social media, design, PR samt event och streams.

Hur skulle du Martin beskriva det unika med just Gustavsbergs Gymnasium?

–Det unika i arbetet med skolan är att vi gjorde ett omtag på hela kommunikationen. Flyttade skolans position, genomförande av workshops med personalen. Vi var med och förtydligade de nya utbildningarna med ledningen samt hjälpte till att starta samarbeten med föreningslivet. LA+B tog fram ett nytt sätt att ha digitalt Öppet hus i form av en TV-show. Vi visade utomstående den kunskap och energi som elever och personal på skolan har, i ett proffsigt format. En 360-lösning kort sagt.

 

Ser du att det finns kvar ett organisatoriskt lärande på skolan efter samarbetet? På vilket sätt "vet" skolan hur de kan fortsätta att utvecklas?

–Detta arbete är en levande process, med de underlag som skapades tillsammans med skolan finns en gemensam vägkarta att ta avstamp ifrån avslutar Martin.

 

Vad säger eleverna?

–Vår enkät i början av läsåret visade att eleverna var väldigt nöjda. Vi har en pågående dialog med idrottsklubbarna och tränarna där för att lägga örat mot rälsen och se vad vi behöver skruva

på det här första året med idrottssatsningen. Sedan är elevrådet en väldigt viktig grupp, jag vill att eleverna ska komma banka på dörren med blåslampan i handen, de är ju de som ska stå på barrikaderna. Eleverna ska känna att de kan påverka och förändra sin framtid menar rektor Christian.

 

Text: Myrthel Hermansson

Faktaruta:

Intervjun gjordes januari 2022.

Allt som allt erbjuder Gustavsbergs Gymnasieskolan följande

programinriktningar:

1. Naturvetenskapsprogrammet - Marinbiologi & dykning

2. Samhällsvetenskapsprogrammet – Kriminologi och

Introduktionsprogrammet

3 Barn och Fritidsprogrammet - Pedagogik, Ledarskap & Kreativitet

4. Hantverksprogrammet – Frisör

bottom of page