top of page
Vi ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga.

Vi hjälper dig som skolledare och rektor att följa skollagen och att genom förebyggande arbete uppfylla kraven på trygghet vilket är grunden för kunskapsinlärning.

Friends jobbar tvärvetenskapligt, alltså med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med svenska universitet och vårt internationella nätverk driver Friends arbete relaterat till mobbning och diskriminering vidare.

Av vad vi kan se i dag, så visar all forskning och erfarenhet att det bästa sättet att stoppa mobbning på är genom att lägga mer resurser på förebyggande insatser i stället för att vänta till dess att det krävs åtgärdande.

Du som skolledare kan hjälpa din personal på förskola och grundskola genom gratis tips på övningar, metoder och lektionsupplägg via Friends Kunskapsbank

Om du behöver mer stöd eller direkta utbildningar från oss så arbetar vi skolanpassat efter just er verksamhets behov och unika situation. När ni anlitar oss gör vi tillsammans upp en plan för vilka insatser som passar er verksamhet.

En grund för alla våra insatser är att vi kombinerar olika metoder och lärmiljöer, vilket brukar kallas blended learning. Det innebär att vi arbetar både digitalt och med fysiska möten för att få till så bra förutsättningar för lärandet som möjligt.

Kontakta oss så identifierar vi tillsammans vad som passar er! Mejla till bokning@friends.se om du vill veta mer.
Friends skolungdomar.png
bottom of page