Målgrupp

Fortbildning i höst med Majema
- för lärare inom svenska och matematik

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av Majemas läromedel? Varmt välkommen till höstens webbinarier och pedagogträffar i Majemaförlagets regi. Föreläsningarna passar dig som undervisar på låg- och mellanstadiet.

Bedömning som hjälper - inte stjälper

Peter Nyström tar oss med in i en tankeväckande föreläsning om hur bedömning hänger ihop med undervisning och lärande.

Peter Nyström är universitetslektor vid Göteborgs universitet och föreståndare för NCM.

 

Den lärande hjärnan

Pedagogen och författaren Anna Tebelius Bodin berättar hur vi bearbetar information och vilka faktorer som är avgörande för att vi ska minnas.

Anna Tebelius Bodin är pedagog, talare och författare med fokus på psykologin bakom hur vi lär.

Uppmuntra, Utveckla, Utmana - en modell för din läs - och skrivundervisning!

Lyssna till Katarina Herrlin, universitetslektor i didaktik inom läs- och skrivutveckling - när hon håller sin inspirerande föreläsning om den interaktiva läsmodellen och hur den går hand i hand med skrivandet!

Väck läshungern tillsammans

Läsning måste ges tid och få plats och lärarens betydelse kan inte nog understrykas, menar Anne-Marie Körling, lärare, föreläsare, författare och Sveriges läsambassadör.

Förutom en spännande föreläsning, får du även möjlighet att upptäcka och ställa frågor om Majemas läromedel.

Peter-Nystrom_rund.png
Anna Tebelius Bodin foto - rund.jpg.png
Katarina-Herrlin_rund2.png
Anne-marie-körling-majema-webbinarie2.jpg.png