Clockwork.png

För att så många elever som möjligt ska få ta del av viktiga fakta om tobak får du tillgång till en digitala föreläsning.

Den är en inspelad version av A Non Smoking Generations föreläsning ‘Barnarbete i ny förpackning’ från höstterminen 2020. Föreläsningen är 39 minuter lång och förmedlar kunskap om hur tobak påverkar barns rättigheter, miljö, hälsa, och de globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030.

DATUM & TID:

PLATS: 

Digitalt

Clockwork.png

Som verksam inom förskolan och skolans värld är offentlighet och sekretess vardag. Men har du koll på vad du behöver veta?

Välkommen till ett live-webbinarium som fräschar upp dina kunskaper och färdigheter i frågor om:

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för personal
Sekretessbrytande bestämmelser i skola
Du väljer om du vill delta på webbinariet som är riktat mot skola eller mot förskola.

DATUM & TID:

27 januari 2022 09:00:00

PLATS: 

Digitalt

Clockwork.png

Den lärande hjärnan. Vad du önskar att du visste om hjärnan, inlärning och motivation.

Pedagogen och författaren Anna Tebelius Bodin förklarar hur vi bearbetar information och vilka faktorer som är avgörande för att vi ska minnas. Vad är det som gör oss motiverade att tänka? Vilken roll spelar känslorna inför hjärnans energikrävande och reflekterande system - och vilka är detaljerna som gör hela skillnaden?

DATUM & TID:

24 mars 2022 14:00:00

PLATS: 

Digitalt

Clockwork.png

Det här webbinariet med Jenny Roos från Studentlitteratur ger dig en komplett genomgång av serien Magic 4-6.

Vi går igenom:
• Hur materialet är upplagt
• Hur du kommer igång med det digitala läromedlet
• Pedagogiska resurser och möjligheter i lärarhandledningen
Under webbinariet finns möjlighet ställa frågor som är aktuella för dig och din skola. Webbinariet vänder sig till dig som redan använder Magic! i årskurs 4–6. Anmälan är kostnadsfri.

DATUM & TID:

13 januari 2022 14:30:00

PLATS: 

Digitalt

Banner-annons-hemsida-skolledarna.jpg