top of page
Le Affärskvinna

Fem egenskaper hos en bra chef

Vill du få en enklare arbetsdag som rektor? Börja med att se till dig själv. Här är fem viktiga egenskaper hos en bra chef och en stark ledare. 

Klara av att delegera hela vägen

En bra chef vet att han/hon inte kan göra allting själv. En viktig egenskap är att klara av att delegera uppgifter till kollegor hela vägen. Med andra ord även delegera mandat för kollegan att fatta beslut. 

Kreativ

Att vara kreativ och se lösningar när andra fokuserar på problem är en väldigt viktig egenskap hos en bra chef. 

Inspirerande

Måla upp tydliga bilder på hur ni tillsammans ska nå de uppsatta målen. Att kunna inspirera gruppen du leder hjälper dig som chef något enormt. 

Tydlig och rak kommunikation 

Din kommunikation som chef är oerhört viktig. Olika situationer kräver olika typer av kommunikation med tydlighet måste alltid finnas med.

 

Resultatinriktad

Som chef måste du förstå vikten av att nå resultat för att behålla din trovärdighet. Allting blir enklare om du kan visa hur ditt ledarskap har fått er att nå bra resultat. 

LI Wellbeing app 26.08.jpg
Forskningsbaserad elevhälsa

EdAider Wellbeing är ett forskningsbaserat digitalt verktyg, som hjälper skolledare, elevhälsoteam och mentorer att följa och förbättra elevernas mående med hjälp av data. Lär dig mer om hur verktyget fungerar – och om varför flera framstående skolledare redan använder det.

bottom of page