top of page
Kvinna på Podium

Vem är elevens rektor?

Olika situationer kan väcka frågor vem som egentligen bär ansvaret för eleven. Skolledare.se går igenom tre förhållanden som kan vara bra att ha koll på.

Modersmålsundervisning i en annan skola

Om eleven får modersmålsundervisning på en annan skola än den där eleven är inskriven, så ändras inte vem som är rektor för eleven. Oavsett var eleven befinner sig.

Elev som läser integrerat?

En grundskoleelev kan få sin utbildning i grundsärskolan och en elev i grundsärskolan kan få sin utbildning i grundskolan eller i sameskolan. Det är vad som menas med ”integrerad skolform”. Rektorn för den skolenhet där den integrerade eleven får sin utbildning är rektor även för den integrerade eleven.

Elev i lovskola?

Om eleven går i lovskola utanför den skola där eleven är inskriven, är det rektorn för den skola där lovskolan bedrivs som har ansvaret. Det ska poängteras att en rektors myndighetsutövning inte kan överlämnas på entreprenad i grundskolan.

LI Wellbeing app 26.08.jpg
Forskningsbaserad elevhälsa

EdAider Wellbeing är ett forskningsbaserat digitalt verktyg, som hjälper skolledare, elevhälsoteam och mentorer att följa och förbättra elevernas mående med hjälp av data. Lär dig mer om hur verktyget fungerar – och om varför flera framstående skolledare redan använder det.

Kickar och Lugn bokomslag.jpg
Läs något spännande i jul

Det hade varit den bästa av tid för några ögonblick sen i Sverige. Antagligen så hade alla startat med de bästa av avsikter, desperata att känna någonting som var större än det utstakade. Ett sätt att hålla sig undan ekorrhjulet. Men folk hade börjat försvinna. Allt hade gått fort, som på ett ögonblick.

Läs också...
bottom of page