top of page
barn i förskola.jpg
Utbildning om diabetes

Ungefär 7 000 barn i Sverige har diabetes typ 1. Statistiskt räknat skulle det därmed kunna finnas ett barn på nästan varje skola. Det innebär att de flesta rektorer har ansvar för egenvården under skoltid när det gäller barn med diabetes.

Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom, som ställer höga krav på blodsockerkontroll och egenvård.  Vården har ansvaret för de individuella behandlingsinsatserna och vårdnadshavarna sköter egenvården åt mindre barn och stöttar de äldre barnen.

Men under den tid barnet vistas i skolan övertas tillsynsansvaret av skolan, och det betyder att personalen ska hjälpa barnet med det som vårdnadshavarna annars gör, som till exempel att dosera insulin och övervaka blodsocker. 

Vården är ålagd att förmedla information och kunskap till förskolor och skolor där det finns barn med diabetes.

– Vi ser att många som arbetar i barnomsorg och skolor där det finns barn med diabetes upplever att de har luckor i sina kunskaper, trots vårdens insatser. Det finns personal som känner osäkerhet och är rädda för att göra fel eller missa viktiga signaler, säger Emma Skepp, sakkunnig i barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet.

 

Erbjuds kompletterande utbildning

Kvaliteten och omfattningen på det som vården erbjuder varierar beroende på vilken region man tillhör. Eftersom alla barn har rätt till en trygg lärandemiljö vill Diabetesförbundet öka kunskapen hos personalen genom en kompletterande utbildning.

Utbildningen anpassas efter behovet som personalen på den aktuella förskolan eller skolan har. Vilka förkunskaper har deltagarna? Hur gammalt är barnet/barnen som har diabetes? Vilken utrustning eller hjälpmedel har hen? Finns det några specifika frågor man önskar få svar på?

Emma Skepp håller i utbildningen.

 

– Både jag och min åttaåriga son har diabetes typ 1, så jag har stor erfarenhet av både barnperspektivet och rollen som diabetesförälder. Jag lägger mycket tid på förberedelserna, och på att besvara deltagarnas frågor och funderingar, för att bygga upp deras kunskap om sjukdomen. Den kunskapen är helt avgörande för barnen med diabetes, och också för deras föräldrar. Är barnet i trygga händer blir också föräldrarna trygga, säger Emma Skepp.

Utbildningen går igenom roller, ansvar och lagstiftning kopplat till diabetes hos barn i förskola och skola. Därefter riktas mycket fokus på mätning av blodsocker och hur olika aktiviteter påverkar de värdena, liksom vad man ska vara uppmärksam på när det gäller högt respektive lågt blodsocker.

– Alla anställda som i pedagogiska miljöer kommer i kontakt med barn med diabetes, har nytta av den här utbildningen. Jag vill poängtera att utbildningen är grundläggande och generell. Den leder till ökad förståelse av viktiga aspekter på diabetes. Vi går inte in på specifika barns behandling, avslutar Emma Skepp.

Emma Skepp 2021_220x300.jpg

Emma Skepp, sakkunnig i barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet.

bottom of page