top of page
Coachande Ledarskap.jpg

Coachande ledarskap stärker och utvecklar skolan!

Ett coachande ledarskap får dina medarbetare att växa och ett coachande förhållningssätt hos dina medarbetare får dina elever att växa.

Varför ett coachande ledarskap?

En föränderlig omvärld ställer nya krav på ledarskapet, och det coachande ledarskapet växer snabbt i både företag, organisationer och i skolans värld.

Ett coachande ledarskap tar tillvara dina medarbetares potential, synliggör resurser och utvecklar deras kompetens. Det motiverar dina medarbetare och får dem att tänka nytt och ta ansvar för att nå̊ gemensamma mål. Detta leder i sin tur till mer delaktighet, ökat lärande och mer arbetsglädje.

Ett coachande förhållningssätt innebär en miljö där medarbetaren blir sedd och bekräftad och det ökar individens förmåga att leda sig själv och att själv hitta lösningar på̊ problem. Detta frigör tid för ledaren och det är inte minst viktigt för dagens skolledare.

Vad är ett coachande ledarskap?

Utgångspunkten i det coachande ledarskapet och förhållningssättet är att individen kan och har svaren inom sig samt vill utvecklas och tar ansvar. Relationen är i fokus, med en positiv grundinställning till individen och en stor tro på̊ dennes förmåga och möjligheter.

En ledare med ett coachande ledarskap i fokus skapar trygghet och tillit och uppmuntrar och motiverar medarbetarna att på ett mer självgående sätt finna lösningar på problem och dilemman.

Vilka coachfärdigheter behövs?

I ett coachande ledarskap är det viktigt att utveckla förtroendet, skapa en trygg och stödjande miljö samt att vara närvarande. Man använder aktivt lyssnande på flera nivåer, väcker medvetenhet genom kraftfulla frågor, sätter mål som motiverar och ger konstruktiv och coachande feedback för att få både individer och team att växa.

Coachkompetenser enligt International Coaching Federation

ICF är det globala branschorganet för professionella coacher och har över 50 000 medlemmar i över 150 länder.

International Coaching Federation, ICF, har definierat åtta kompetenser som är viktiga i professionell coaching. De utgör själva kärnan bland de färdigheter en coach ska ha och tydligt kunna visa prov på:

  • Förstå coachingetik och normer och tillämpa dem konsekvent.

  • Utveckla och upprätthålla ett coachande förhållningssätt som är öppet, nyfiket, flexibelt och klientfokuserat.

  • Bygga partnerskap och skapa avtal om process, plan och mål.

  • Utveckla förtroende och trygghet

  • Vara helt fokuserad och närvarande

  • Lyssna aktivt

  • Väcka medvetenhet

  • Främja lärande och utveckling

Som coachande ledare bör du ha en strävan efter att använda alla åtta kompetenser i ditt ledarskap. Skolcoacherna har utbildning i coachande ledarskap samt också skolledarcoaching.

bottom of page