top of page

Hållbarhet i skolan

Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Hållbarhet i skolan är en väsentlig del av utbildningen som syftar till att fostra medvetna och ansvarsfulla medborgare. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i skolans vardag kan skolledare bidra till att skapa en bättre framtid för alla. Denna kurs är utformad för att ge skolledare en djupare förståelse och praktiska verktyg för att införliva hållbarhet i skolans olika aspekter. Genom fem välstrukturerade lektioner kommer vi att utforska viktiga ämnen som rör hållbar utbildning, miljömässig ansvar, resurseffektivitet, social inkludering och ekonomisk medvetenhet i skolsammanhang.

Översikt

Redan deltagare? Logga in

bottom of page