top of page

Bli en bättre rektor

Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Som skolledare är det viktigt att ständigt arbeta på att förbättra sin ledarskapsförmåga för att skapa en positiv miljö för elever, lärare och personal. Att bli en bättre rektor kräver engagemang och en vilja att utvecklas. Denna utbildning omfattar fem lektioner, var och en fokuserad på viktiga aspekter av rektorsrollen.

Översikt

bottom of page